Fallstudie: Hur en gästfrihetsgrupp använde Bindy för att få försäkringsbevis från 300 hotellfranchisetagare

I hotellbranschen är det viktigt att ha en försäkring och rätt täckning. Riskerna för brand, skador eller rättstvister är helt enkelt för stora för att ignorera. Försäkring är också ett juridiskt krav i förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare och att säkerställa att försäkringen finns och är tillräcklig är ett viktigt steg för riskreducering för både franchisegivaren och franchisetagaren.

Kund

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:

Stor gästfrihetsgrupp med 300+ hotell i flera varumärken och tidszoner.

Utmaning

Kunden hade kommit till korta i sina tidigare försök att få försäkringsbevis från franchisetagare. De hade gjort flera förfrågningar via e-post men få franchisetagare skrev tillbaka med den begärda informationen. E-postmeddelanden är lätta att ignorera och saknar spårbarhet.

Dessutom var det utmanande och tidskrävande att ta reda på vem som hade och inte hade skickat certifikaten, särskilt när man hade att göra med 300+ hotell. Varje e-postpåminnelse gav ännu mer arbete och slutresultatet, det totala antalet registrerade certifikat, var fortfarande undermåligt.

Att inte ha bevis på försäkringsskydd i arkivet ökar risken för verksamheten och kunden var tvungen att hitta en bättre lösning.

Så de vände sig till Bindy.

Lösningsutförande

Kunden skapade snabbt ett nytt formulär med hjälp av Bindy's formbyggare. De använde villkorlig logik och obligatoriska bilder för att ge franchisetagare valmöjligheter i hur certifikatet skulle skickas in, som ett foto från en mobiltelefon eller som en bilaga som Word eller PDF från en PC.

Kunden skapade en uppgift i Bindy och bad franchisetagare att fylla i formuläret elektroniskt och skicka in den information som krävs. Men på grund av ägarförhållanden ville de inte skicka denna begäran till alla franchisetagare. Så de använde Bindys inbyggda webbplatstaggningssystem för att bara inrikta sig på de ägandekriterier som krävs.

Ett e-postmeddelande och appavisering skickades till alla mottagare. Mottagarna kunde lämna den efterfrågade informationen på en telefon, en surfplatta och en PC. Ett "Senast datum" bifogades uppgiften som gjorde det möjligt för systemet att skicka en andra påminnelse till dem som inte redan hade gjort det.

Datum, tid och geografiska koordinater lades till i alla inlämningar.

Lösning slutsats

Kunden kunde skicka denna förfrågan till 300+ franchisetagare med en minimal investering i tid. De kunde spåra i realtid vem som hade och inte hade lämnat in informationen. Informationen som skickades in lades också permanent till varje sida på Bindy-plattformen, tillgänglig för dem med åtkomstbehörighet för denna sida och formulär.

Ännu viktigare är att den totala procentandelen av certifikat som registrerats hoppade från 10% till 80% på fyra veckor. Att ha bevis på försäkringsskydd blev äntligen enkelt och det minskar risker och ansvar för franchisegivaren och franchisetagarna.

Det är värt att notera att kunder kan använda Bindy för att samla in försäkringsinformation, men också lägre försäkringspremier genom att hjälpa till att identifiera och avhjälpa potentiella faror och risker.

ANDRA HOTELL- OCH GÄSTFRIHETSRESURSER

Referera till Hotell och gästfrihet kategori för checklistor, instruktioner och bästa praxis för hotell och gästfrihet.

ANDRA fallstudier

Hänvisa till andra fallstudier om genomförandet av program och standarder för detaljhandel och gästfrihet.

Lämna ett svar