The Bindy Workflow

Bindy implementerar ett slut-till-ände, sluten-loop butiksexekveringsarbetsflöde. Om du vill validera varumärkesstandarder eller "få det att hända" på butiksnivå, är Bindy för dig. Låt oss dyka in på viktiga steg i ett gemensamt arbetsflöde för en detaljhandelsorganisation.

Steg 1: Skapa checklistor på huvudkontoret

Bygg formulär använda systemets webbaserade Form Builder eller bygga dem i Excel och ladda upp. Du kan bygga dina egna formulär eller klona ett formulär från systemets "offentliga" bibliotek med vanliga formulär. Rikta in specifika butiker, format och/eller användare med specifika formulär, sektioner och artiklar om det behövs. Illustrera objekt med bästa praxisbilder och inkludera bilagor.

Checklistor för butiksdrift.

Steg 2: Schemalägg besök(er) på plats(er) med kalendern

Schemalägg besöket, skicka aviseringar (beroende på om besöket meddelas i butiken eller ett "överraskningsbesök"). Exportera det schemalagda besöket till Outlook om det behövs.

Steg 3: Gör ett besök

Systemet har överlägsna datainsamlingsmöjligheter. Butiksbesök kan göras i i realtid eller offline på valfri mobil enhet, bärbar dator eller surfplatta. Butiksbesök underlättas av geo-lokalisering och geo-stängsel, artikelbeskrivningar, bästa praxisbilder och bilagor. Systemet är medvetet om butikslistor och hierarki, så om en distriktschef är ansluten till 30 butiker får denna distriktschef endast besöka och köra rapporter mot dessa 30 butiker.

Steg 4: Skapa en handlingsplan

De handlingsplan genereras automatiskt genom att extrahera alla icke-kompatibla artiklar från besöket. Handlingsplanen tillåter distriktschefen att tilldela ett användar- och måldatum för varje problemområde. Distriktschefer och ägare/franchisetagare/chefer kan gå in och se varandras anteckningar och därmed göra problemlösningen samarbetsvillig.

Steg 5: signera av besöket

Systemet tillåter varumärket att utse användare som får "signa av" på besöket på formulär för formulär. Detta ger ett register över integritet och låser besöket från ytterligare redigeringar.

Steg 6: Spåra och följa upp

Systemet har inbyggd övervakning för "enastående" uppgifter. När som helst kan vem som helst logga in (systemet kan också skicka e-postmeddelanden) för att kontrollera vad som har gjorts och inte har gjorts. Detta resulterar i betydande besparingar för organisationen. En Bindy detaljhandelsrevision sparar organisationen över 2 timmar och $84.

Att få synlighet på dina webbplatser gör dem också ansvariga

Steg 7: Rapportera, förfina, upprepa

Systemet har avancerad rapportering i realtid, Key Performance Indicators och analyser varje steg på vägen. Rapporterna och modulerna, många av dem visuella och interaktiva, låter alla inom organisationen (beroende på butikslistans tillhörighet) veta var styrkor och svagheter finns. Upptäck trender, genomsnittliga poäng, sämst och bäst presterande och mycket mer. Med denna information kan organisationen finjustera formuläret/formulären ytterligare och upprepa efterlevnadscykeln.

LÄS MER OM BINDY

Referera till Bindy kategori för mer information om hur världens ledande varumärken använder Bindy för att utföra varumärkesstandarder med inspektioner, korrigerande handlingsplaner och uppgifter.

Lämna ett svar