Covid-19 checklista för detaljhandel och hotell

Kundinriktade branscher över hela världen brottas med effekterna av covid-19 coronavirus. Genom att implementera en Checklista för Coronavirus (COVID-19) hjälper frontlinjemedarbetare inom detaljhandeln och hotellbranschen att ha uppdaterad information om COVID-19 och följa lämpliga procedurer för att förhindra spridning av sjukdomen.

VIKTIGT TILL LÄSARNA: Denna checklista har sammanställts av icke-medicinsk personal, efter bästa förmåga, från ett antal offentliga källor och tillhandahålls här endast som information och utan representation eller garantier. Bindy ska inte hållas ansvarig för några indirekta, speciella och/eller följdskador som uppstår ur eller i samband med denna checklista. Läsare uppmuntras att rådgöra med Centrum för sjukdomskontroll och förebyggande, den Världshälsoorganisationen och/eller andra hälsomyndigheter i sitt eget land innan de implementerar ett Coronavirus (COVID-19).

Policyer

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:
 • Policyer angående väsentliga/icke-nödvändiga resor på plats och kommuniceras.
 • Riktlinjer för arbete hemifrån (om tillämpligt) på plats och kommuniceras.
 • Sjukskrivningsregler på plats och kommuniceras.
 • Sjukrapporteringsprotokoll på plats och kommunicerat.
 • Kommunikationspolicyer och kanaler finns på plats.
 • En utsedd krishanterare eller ett team finns på plats.
 • Sanitetsprotokoll är uppdaterade och kommuniceras till butiker.
 • Protokoll för handtvätt och mänsklig kontakt kommunicerades.

Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

Faciliteter

 • Anställda informeras om korrekta protokoll för anläggningssanering.
 • Butiker har nödvändiga hygienartiklar och skyddsutrustning till hands.
 • Protokoll för sanering av anläggningar läggs upp i de anställdas områden, är uppdaterade och tillgängliga (inklusive på lämplig läsnivå och på relevanta språk som uppfyller tillgänglighetskriterierna).
 • Offentliga områden som ofta berörs (inklusive dörrhandtag, displayytor, diskar, utcheckningar, omklädningsrum, bord, stolar, vilarum och ytor) saneras ordentligt och regelbundet.
 • Anställdas områden inklusive POS-stationer, bakrum, lagerrum och delad utrustning (nycklar, kontrollloggar, surfplattor, lagerutrustning, etc.) saneras ordentligt och regelbundet.
 • Breakroom-bord, stolar, kylskåp, mikrovågsugnar och ytor saneras ordentligt och regelbundet.
 • Saneringsansvar planeras och tilldelas utsedda anställda.

Anställda

 • Butiker har gjort schemaläggningsjusteringar för att möjliggöra ytterligare desinfektionsprocedurer.
 • All kontaktinformation för anställdas nödsituation är uppdaterad.
 • Anställda är medvetna om protokoll för förebyggande av covid-19.
 • Covid-19 symptom och förebyggande information publiceras, är uppdaterad och är tillgänglig för alla anställda (inklusive på lämplig läsnivå och på relevanta språk som uppfyller tillgänglighetskriterierna).
 • Anställda förstår tillvägagångssätt om de skulle ha covid-19-symtom.
 • Anställda följer korrekt handtvättprotokoll inklusive frekvens och varaktighet.
 • Anställda följer korrekt andningshygien.
 • Anställda begränsar hanteringen av varor.
 • I tillämpliga fall har anställda tillgång till lämplig skyddsutrustning.
 • Anställda förstår hur man får tillgång till den mest uppdaterade informationen relaterad till förebyggande av covid-19, protokoll och procedurer.
 • Sjuka anställda kommer inte till jobbet.

Kunder

 • När det är möjligt uppmuntras självutcheckning.
 • Självdesinfektionsalternativ, såsom handdesinfektionsmedel och våtservetter, finns tillgängliga.
 • Självbetjäningsområden har korrekt hygienutrustning som handskar på plats eller har tagits bort.

Fler CHECKLISTER

Om du letar efter checklistor för att hantera din verksamhet och varumärkesstandarder har du två alternativ.

 1. Registrera dig för en gratis provversion av Bindy och få tillgång till ett bibliotek med professionellt granskade offentliga formulär som du kan använda för att granska dina platser på några sekunder.
 2. Se vår checklistor kategori med mer än 33 checklistor att hantera alla aspekter av din verksamhet.

Lämna ett svar