5 steg för att implementera ett datainsamlingsprogram för detaljhandeln

Insamling av detaljhandelsdata består av att samla in, lagra och rapportera data om butikernas tillstånd och prestanda vid en viss tidpunkt och över tid.

Det här inlägget presenterar flera riktlinjer och bästa praxis för att skapa ett framgångsrikt program, särskilt i samband med detaljhandel med flera enheter.

Låt oss dyka in.

Steg 1: Definiera omfattningen av datainsamlingsprogrammet

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:

Vilken butiksdata samlar du in? Är du intresserad av merchandisingrevisioner eller checklistor för kundservice? Är du intresserad av att samla in försäljningsnummer? Eller för att fånga upp butikens efterlevnad av personalens bästa praxis eller företagets policy för förlustförebyggande?

Beroende på vilken data du behöver samla in kan olika data "buckets" involvera liknande verktyg (ofta applikationer som körs på PC, surfplattor och smartphones) men kommer förmodligen att involvera olika team, med olika arbetsflöden, vid olika tider på året. Ställ följande frågor för varje "hink" med data:

  1. Vilken data samlar vi in?
  2. Var samlar vi det? Endast vissa butiker, alla butiker? Varför?
  3. Vem samlar in den?
  4. När samlas uppgifterna in? Med vilken frekvens? Är uppgifterna insamlade enligt ett fast schema eller ad-hoc?
  5. Vem tittar på uppgifterna som samlas in?
  6. Är den insamlade informationen handlingsbar? Utlöser det eller ska det utlösa en process eller ett svar när vissa villkor är uppfyllda?
  7. I vilket format (rå eller aggregerad) måste den insamlade informationen vara för att ge värde till butiken och till organisationen?

Steg 2: Implementera "checklistor" och andra datainsamlingsformulär

I sin mest grundläggande form, a smart checklista är en samling av bästa praxis att upprätthålla för en given data "bucket". Ett datainsamlingsformulär är helt enkelt ett formulär som anger vilken data som behöver samlas in, när, var och av vem.

För information om byggchecklistor för detaljhandel med flera enheter, se Hur man bygger en checklista för detaljhandelsrevision.

Ser alla checklistor.

Steg 3: Behöver du en handlingsplan?

"samlar" du bara data eller gör du det handlingsbar? Även om du till en början bara är intresserad av att samla in data, kan organisationen med tiden förvänta sig att problem och brister som inte uppfyller kraven kommer att tilldelas och lösas.

I många fall är datainsamling ett medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig. Om du är intresserad av att spåra brister genom komplettering, överväg fördelarna med en handlingsplan.

Steg 4: Kör en testversion, kalibrera dina formulär och det inblandade teamet

I hjärtat av alla framgångsrika datainsamlingsprogram ligger några väl genomtänkta, fälttestade formulär. Dessutom behöver du ett fältteam som är väl anpassade till syftet och innehållet i dessa formulär. Återförsäljare med flera enheter bygger ofta noggrant, vet och "kalibrera” formulär med en exempelgrupp av användare och butiker innan allmän lansering.

För mer information om syftet och fördelarna med form- och fältteamkalibrering, se Retail Audit Calibration – Syfte och bästa praxis.

Steg 5: Bestäm om du behöver köpa eller bygga ditt datainsamlingsprogram för detaljhandeln

Bör du köpa eller bygga din datainsamlingsprogramvara? De faktorer som måste styra ditt beslut inkluderar dina kostnader och din avkastning på investeringen. Du bör också överväga din time-to-market och värdet och fördelarna som du kommer att få av programvaran du valde.

En fullständig diskussion om ekonomin med att köpa kontra att bygga ditt datainsamlingsverktyg finns på Retail Audit Software: Köp vs Build.

ÖVRIGA REVISIONS- OCH INSPEKTIONSRESURSER

Referera till Revisioner och inspektioner för detaljhandeln för instruktioner och bästa praxis för detaljhandelsrevisioner och inspektioner.

Lämna ett svar