Studium przypadku: Jak pewna grupa hotelarska wykorzystała Bindy do uzyskania certyfikatów ubezpieczeniowych od 300 franczyzobiorców hoteli

W branży hotelarskiej istotne jest posiadanie ubezpieczenia i odpowiedniego ubezpieczenia. Ryzyko pożaru, obrażeń lub sporów sądowych jest po prostu zbyt duże, aby je ignorować. Ubezpieczenie jest również wymogiem prawnym relacji franczyzodawca-franczyzobiorca, a zapewnienie istnienia i odpowiedniego ubezpieczenia jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia ryzyka zarówno dla franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Klient

Po zakończeniu oto treść, którą inni czytelnicy uznają za pomocną:

Duża grupa hotelarska z ponad 300 hotelami różnych marek i stref czasowych.

Wyzwanie

Poprzednie próby uzyskania certyfikatów ubezpieczeniowych od franczyzobiorców nie powiodły się klientowi. Wysłali kilka próśb e-mailem, ale niewielu franczyzobiorców odpisało z żądanymi informacjami. Wiadomości e-mail są łatwe do zignorowania i brakuje im identyfikowalności.

Co więcej, ustalenie, kto wysłał certyfikaty, a kto nie, było trudne i czasochłonne, zwłaszcza w przypadku ponad 300 hoteli. Każde przypomnienie e-mailem wymagało jeszcze więcej pracy, a wynik końcowy, czyli ogólna liczba przechowywanych certyfikatów, nadal był poniżej standardów.

Brak dowodów ubezpieczenia w aktach zwiększa ryzyko dla firmy, a klient musiał znaleźć lepsze rozwiązanie.

Zwrócili się więc do Bindy.

Wykonanie rozwiązania

Klient szybko stworzył nowy, praktyczny formularz, korzystając z Bindy's kreator formularzy. Zastosowali logikę warunkową i obowiązkowe zdjęcia, aby dać franczyzobiorcom wybór sposobu przesłania certyfikatu – jako zdjęcie z telefonu komórkowego lub jako załącznik, taki jak Word lub PDF z komputera.

Klient utworzył w Bindy zadanie, prosząc franczyzobiorców o wypełnienie elektronicznego formularza i przesłanie wymaganych informacji. Jednak ze względu na sytuację właścicielską nie chcieli wysyłać tej prośby do wszystkich franczyzobiorców. Wykorzystali więc wbudowany system tagowania witryn Bindy, aby kierować reklamy wyłącznie na wymagane kryteria własności.

Do wszystkich odbiorców wysłano powiadomienie e-mailem i aplikacją. Odbiorcy mogli przesłać żądane informacje na telefonie, tablecie i komputerze. Do zadania dołączona była informacja „Nie później niż w terminie”, co umożliwiło systemowi wysłanie drugiego przypomnienia do osób, które jeszcze tego nie zrobiły.

Do wszystkich zgłoszeń dodano datę, godzinę i współrzędne geograficzne.

Wniosek z rozwiązania

Klientowi udało się wysłać tę prośbę do ponad 300 franczyzobiorców przy minimalnej inwestycji czasu. Mogli śledzić w czasie rzeczywistym, kto przesłał informacje, a kto nie. Przesłane informacje zostały również trwale dodane do każdej witryny na platformie Bindy i mogły być przeglądane przez osoby posiadające uprawnienia dostępu do tej witryny i formularza.

Co ważniejsze, ogólny odsetek przechowywanych certyfikatów wzrósł z 10% do 80% w ciągu 4 tygodni. Posiadanie dowodu ubezpieczenia stało się wreszcie proste i zmniejsza ryzyko oraz odpowiedzialność franczyzodawcy i franczyzobiorców.

Warto dodać, że klienci mogą używać Bindy do zbierania informacji ubezpieczeniowych, ale także obniżyć składki ubezpieczeniowe, pomagając w identyfikacji i naprawie potencjalnych zagrożeń i ryzyk.

INNE ZASOBY HOTELARSKIE I HOTELARSKIE

Zapoznaj się z Kategoria Hotele i Hotelarstwo dla list kontrolnych, poradników i najlepszych praktyk dla hoteli i hotelarstwa.

INNE Studia przypadków

Zapoznaj się z innymi studium przypadku w sprawie realizacji programów i standardów dla handlu detalicznego i hotelarstwa.

Leave a Reply