Studium przypadku: W jaki sposób firma CPG wykorzystała oprogramowanie terenowe do wdrożenia konwersji merchandisingowej w 3200 restauracjach

Problem: KONWERSJA merchandisingowa w 3200 lokalizacjach

W 2015 r. zbliżyła się jedna z największych na świecie firm produkujących towary konsumpcyjne (zwana dalej „CPG”) Bindy z problemem. Doszli do porozumienia z dużą grupą restauracji szybkiej obsługi (odtąd zwaną „QSR”), aby umieścić swoje produkty na liście 3200 restauracji. CPG prezentowałaby swoje produkty zamiast produktów kluczowego konkurenta. Musieli zarządzać konwersją merchandisingową w 3200 restauracjach w ciągu kilku tygodni.

W jaki sposób mogliby z wyprzedzeniem zbierać informacje na poziomie sklepu, wdrażać konwersję, a po zakończeniu ponownie sprawdzać wszystkie sklepy? W jaki sposób mogli zapewnić, że każdy sklep został przerobiony, a każda działalność merchandisingowa odbyła się na czas, w całości, we wszystkich lokalizacjach?

Wymagania

Czas wprowadzenia produktu na rynek miał kluczowe znaczenie dla powodzenia programu. CPG było szczególnie zainteresowane wdrożeniem rozwiązanie gotowe do pracy, w ciągu kilku dni. Chcieli skorzystać z własnego zespołu i istniejącego sprzętu (mieszanka smartfonów, tabletów i laptopów do przyniesienia i należących do firmy). Dodatkowo rozwiązanie musiało działać i skalować się od razu po wyjściu z bramy. Obejmuje to użyteczność w 6 strefach czasowych i 3200 sklepach.

Początkowo CPG rozważało rozwiązania „wewnętrzne” (Excel, e-mail) oraz ogólne rozwiązania ankietowe (SurveyMonkey™). Jednak te opcje rozwiązań uznano za zbyt wolne, zbyt pracochłonne i zbyt podatne na błędy, aby spełnić wymagania biznesowe dotyczące szybkości i dokładności realizacji merchandisingu.

Konfiguracja rozwiązania

Po otrzymaniu rejestracji CPG zespół Bindy zaplanował konferencję internetową, aby demo oprogramowania i przepływu pracy dla interesariuszy projektu. Na podstawie demonstracji CPG ustaliło, że rozwiązanie dobrze odpowiadało ich potrzebom. Następnie Bindy zapewniał roczną „all-inclusive” cytat które mieściły się w budżecie. Na koniec CPG poprosiło o bezpłatną 30-dniową wersję próbną.

W ciągu kilku godzin CPG w dużej mierze samodzielnie:

1. Przesłano ponad 3200 lokalizacji do systemu przy użyciu wbudowanych funkcji przesyłania Bindy. Bindy automatycznie geokodował lokalizacje.

2. Utworzono kompletną ogólnokrajową hierarchię kierowników regionalnych i terenowych przedstawicieli handlowych. Przypisali użytkowników do określonych lokalizacji, a użytkownicy mogli natychmiast logować się na swoje konta Bindy.

3. Wdrożyli własne reguły biznesowe, przepływy pracy i etykiety.

Reklamacja IA Change Management w Retail ad

Merchandising KONWERSJA Wykonanie rozwiązania

Następnie CPG stworzyło szereg formularzy do zbierania informacji na poziomie sklepu w różnych fazach programu. Program składał się z 3 faz:

Faza pierwsza
Ankieta w sklepie i rozpoznawanie faktów w każdej z 3200 lokalizacji. Celem było zebranie danych przed konwersją. Polegało to na weryfikacji danych kontaktowych pracowników sklepu, wyposażenia, możliwości parkowania i dostawy.

Dodatkowo zrobili dziesiątki tysięcy zdjęć i załączyli zdjęcia do każdej wizyty, aby udokumentować środowisko każdej lokalizacji i konfigurację merchandisingu. Bindy wspomagał tę fazę dzięki wbudowanym mapom, geolokalizacji i możliwości zerowania pobliskich sklepów. W ten sposób CPG mógł łatwo zobaczyć sklepy, które nadal wymagały wizyty.

Faza druga
Ankieta telefoniczna przeprowadzona przez przedstawicieli handlowych z centrali w każdej z 3200 lokalizacji. W oparciu o dane zebrane w fazie pierwszej, celem fazy drugiej było potwierdzenie szczegółów nadchodzącej konwersji, takich jak sprzęt do wymiany i rzeczywista data konwersji.

Faza trzecia
Ankieta powdrożeniowa w każdej z 3200 lokalizacji. Celem było uzyskanie informacji zwrotnych i wglądu w przebieg procesu konwersji. Czy konwersja została wykonana dobrze, na czas iw możliwie najmniej destrukcyjny sposób? CPG wykorzystało wbudowane raporty, aby dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie, gdzie i kiedy, zarówno w formie surowej, jak i zagregowanej.

Wnioski dotyczące konwersji na merchandising

Korzystanie z dojrzałego, nowoczesnego i gotowe narzędzie programowe ułatwiła dużej firmie produkującej towary konsumpcyjne przygotowanie i analizę wyników programu konwersji kluczowych towarów w 3200 sklepach w 6 strefach czasowych.

Odwiedzili tysiące lokalizacji, przeprowadzili tysiące audytów, zrobili dziesiątki tysięcy zdjęć i uruchomili je w ciągu kilku godzin i dni, a nie tygodni i miesięcy. Koszt był nominalny. Wyniki programu konwersji produktów pojawiły się natychmiast.

Bindy umożliwił CPG wprowadzenie na rynek kluczowego programu merchandisingowego w rekordowym czasie i z dużą dokładnością.

Przestań zostawiać pieniądze na stole ze źle wykonanym merchandisingiem

INNE ZASOBY GASTRONOMII I RESTAURACJI

Zapoznaj się z Kategoria Gastronomia i Restauracje dla list kontrolnych, poradników i najlepszych praktyk dla gastronomii i restauracji.

INNE ZASOBY HANDLOWE

Zapoznaj się z Kategoria merchandisingowa dla list kontrolnych, poradników i najlepszych praktyk dotyczących merchandisingu.

INNE ZASOBY KONSUMENCKIE W PAKOWANYCH TOWARACH

Zapoznaj się z Kategoria towarów konsumenckich w opakowaniach na listy kontrolne, instrukcje i najlepsze praktyki dla branży towarów konsumpcyjnych w opakowaniach.

Leave a Reply