Lista kontrolna molestowania seksualnego

Użyj tej przykładowej listy kontrolnej molestowania seksualnego, aby utworzyć lub zaktualizować program zapobiegania molestowaniu seksualnemu w swoich lokalizacjach. Opracowanie kompleksowej polityki dotyczącej molestowania seksualnego to tylko pierwszy krok do zapobiegania i zaprzestania molestowania w miejscu pracy. Aby jakakolwiek polityka dotycząca molestowania seksualnego była skuteczna, opracowywaniu polityki musi towarzyszyć ciągłe szkolenie, przegląd i … Continue reading Sexual Harassment Checklist