Zgodna lista kontrolna ponownego otwarcia sklepu IA

Jak rozwinąć koncepcję handlu detalicznego od 5 do ponad 50 sklepów

Przeniesienie dowolnej firmy z jednego etapu rozwoju na drugi wymaga wiedzy, umiejętności i sposobu myślenia. Rozwijanie od jednego do pięciu sklepów wymaga zupełnie innej strategii, od skalowania liczby sklepów detalicznych do dwucyfrowych. Innymi słowy, to, co doprowadziło Twój biznes do obecnego stanu, nie przeniesie go na wyższy poziom. Więc jak … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores