Nieporozumienia w handlu detalicznym (i jak to naprawić)

  W handlu zdarzają się nieporozumienia. Ale kiedy dzieje się to w twoich sklepach, za każdym razem jest to jak niespodzianka. Centrala może łatwo przegapić istotne informacje ze sklepów fizycznych — zwłaszcza, gdy siedziba firmy znajduje się oddzielnie od tradycyjnych lokalizacji. Jeśli czujesz, że rzucasz piłkę na froncie komunikacji, … Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)

Skuteczna komunikacja – jak lepiej komunikować się z zespołami sklepowymi

Skuteczna komunikacja to jeden z filarów dobrze zarządzanej organizacji handlu detalicznego. Otwarta komunikacja buduje zaufanie między menedżerami a pracownikami oraz tworzy lepsze środowisko sklepowe. Nie tylko to, ale członkowie zespołu potrzebują szczerej informacji zwrotnej od swoich liderów, aby móc dobrze wykonywać swoją pracę i właściwie realizować programy sprzedaży detalicznej. W związku z tym ulepszanie sklepu… Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams

Komunikacja w sklepie: kompleksowy przewodnik dla detalistów

Dla kogo jest ten przewodnik? Ten komunikat dotyczący sklepu — kompleksowy przewodnik dla sprzedawców detalicznych jest przeznaczony dla sprzedawców detalicznych składających się z wielu placówek w takich branżach, jak apteki, spa, przychodnie, telekomunikacja, meble, restauracje ekonomiczne i restauracje szybkiej obsługi. Ten przewodnik pomaga również producentom lub dystrybutorom pakowanych towarów konsumenckich. Problemem pozostaje komunikacja i prawidłowe wykonywanie programów sklepowych i dyrektyw… Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

4 strategie zarządzania zmianą w handlu detalicznym

Wdrożenie zmiany w organizacji detalicznej jest konieczne. Pomaga marce pozostać istotną w oczach klientów i zapewnia najwyższą wydajność operacji. Jednak zmiana może być trudna. Nie wszystkim się to podoba! Zmiana oznacza wkroczenie w nieznane. Nie musi tak być. Dzięki odpowiedniemu przepływowi pracy i … Continue reading 4 Strategies For Change Management In Retail

Jak wdrożyć dwukierunkową komunikację między sklepami a centralą?

Jeśli masz sklepy detaliczne lub franczyzobiorców, musisz wysyłać i odbierać informacje ze sklepów. Jak to zrobić skutecznie, jest mniej oczywiste. Zanurzmy się. Z centrali do sklepów Centrala musi przekazywać informacje do wszystkich/niektórych sklepów, we wszystkich/niektórych regionach. Te pakiety komunikacyjne przemieszczają się „w dół” i mogą być wykorzystywane do… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office