4 Obawy konsumentów decydujące o zakupie na lato w epoce Covid

Można śmiało powiedzieć, że od początku 2020 r. wiele się wydarzyło. Konsumenci reagują na ostatnie wydarzenia, resetując swoje priorytety i zmieniając swoje zachowanie. Jednak, jak zauważyliśmy we wcześniejszym blogu, wiele z tych zmian było już opracowywanych. O czym myśli konsument? Zidentyfikowaliśmy 4 obawy konsumentów… Continue reading 4 Consumer Concerns Driving Purchasing Decisions for Summer in the Covid Age