Trendy analizy danych w branży parkingowej

To prosty fakt, każda firma na świecie może skorzystać na gromadzeniu i analizowaniu danych o klientach. Nigdzie efekty wykorzystania danych nie mogą odgrywać większej roli ani mieć bardziej pozytywnego wpływu niż w branży parkingowej. Czas, czas, stawki, długość pobytu, wydarzenia, warunki pogodowe itp. Wszystko to ma znaczenie… Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Umowy parkingowe: dobre, złe i naprawdę brzydkie

Wybór odpowiedniego rodzaju relacji biznesowej z operatorem parkingu jest nawet ważniejszy niż wybór operatora, który powinien prowadzić Twój parking. Czemu? Ponieważ warunki i oczekiwania związane z aranżacją biznesową (w formie umowy o zarządzanie lub umowy najmu) są z góry jasno określone pomiędzy właścicielem nieruchomości… Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly