Lista kontrolna stacji benzynowej

Skorzystaj z tej przykładowej listy kontrolnej stacji benzynowej, aby utworzyć lub zaktualizować program inspekcji na stacjach benzynowych. Chociaż poszczególne sytuacje są różne, poniższa przykładowa lista kontrolna szczegółowo opisuje konkretne kwestie, które mogą zostać uwzględnione na liście kontrolnej kontroli stacji benzynowej. Niniejsza lista kontrolna pochodzi z Australijskiego Departamentu Górnictwa i Ropy Naftowej i jest tutaj załączona na wypadek przeniesienia informacji lub… Continue reading Petroleum Gas Station Checklist