Jak Internet Rzeczy zmienia handel detaliczny i gastronomię

Internet rzeczy (IoT) to termin, który istnieje już od jakiegoś czasu. I chociaż dyskusja wokół tego modnego hasła zmienia się, jest już zakorzeniona w codziennej działalności większości dużych detalistów. IoT to dosłownie każde urządzenie, narzędzie, maszyna i człowiek, który przesyła dane przez połączenie internetowe. Oczekuje się, że technologia IoT w handlu detalicznym osiągnie… Continue reading How IoT is Transforming Retail and Food Service