Handel detaliczny w Afryce: fakty i pojawiające się trendy

Wschodzące technologie, dynamicznie rozwijająca się populacja i szybko rozwijające się gospodarki zmieniają krajobraz handlu detalicznego w Afryce. Poniżej ciekawostki i trendy kształtujące przyszłość afrykańskiego handlu detalicznego. Durban, SA Demografia i urbanizacja Afryka charakteryzuje się najszybszym tempem urbanizacji na świecie. Ponad 40% jego populacji mieszka obecnie w ośrodkach miejskich. Do 2030 roku … Continue reading Retail in Africa: Facts and Emerging Trends