Menedżerowie okręgów czy listy kontrolne?

Musisz sprawdzić standardy marki w swojej branży detalicznej lub hotelarskiej, dla wszystkich franczyzobiorców i lokalizacji. Jak to zrobić?

Czy polegasz na kierownikach okręgów, ich doświadczeniu i osobistym kontakcie, czy też wdrażasz listy kontrolne dla wszystkich do wypełnienia?

Listy kontrolne składają się głównie z odpowiedzi „tak/nie” na standardowe pytania. Kiedy kierownik okręgu wypełnia listę kontrolną, zbiera dane zbudowany dane. Jednak ten kierownik dystryktu ma przewagę w postaci doświadczenia i umiejętności dwukierunkowej nieustrukturyzowany komunikacja z franczyzobiorcą.

Aby zwiększyć wydajność, potrzebujesz obu. Zanurzmy się.

Listy kontrolne informują o tym, co działa, gdzie i kiedy.

Po zakończeniu oto treść, którą inni czytelnicy uznają za pomocną:

Skuteczni operatorzy są nastawieni na wykonanie. Działają na listach kontrolnych i uporządkowanych danych. Uporządkowane dane pozwalają nam wiedzieć, co działa, gdzie i kiedy.

Lista kontrolna określa wspólne oczekiwania między marką, kierownikiem dzielnicy i franczyzobiorcą, tak aby wszyscy wiedzieli, co jest wymagane. Te spostrzeżenia są łatwe do naśladowania.

Uporządkowane dane idą dalej: pozwalają firmie dostrzec trendy i możliwości. Ponieważ nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć, listy kontrolne wspierają decyzje zarządcze i strategię firmy.

Kontrola sprzedaży detalicznej kierownika okręgu w sklepie za pomocą tabletu

doświadczenie jest klejem

Pomimo wszystkich swoich zalet, uporządkowane dane zebrane za pomocą list kontrolnych w większości mówią nam, na czym polega problem, a niekoniecznie jakie powinno być rozwiązanie. Tutaj pojawia się doświadczenie.

Odnoszący sukcesy operatorzy wykorzystują doświadczenie i znajomość każdej lokalizacji kierownika okręgu. Czasami potrzebny jest „ludzki dotyk”, aby ułatwić rozwiązywanie problemów. Wymaga to od kierownika dystryktu i franczyzobiorcy uczciwej, otwartej i opartej na współpracy dwustronnej rozmowy. Podejście to błyszczy, gdy ścieżka do działań naprawczych jest niejasna i/lub w dużym stopniu zależna od konkretnej sytuacji franczyzobiorcy.

Listy kontrolne Potrzebują doświadczonych menedżerów regionalnych (i odwrotnie)

Mimo wszystkich korzyści płynących z doświadczenia, poleganie na samym doświadczeniu może być niebezpieczne. Doświadczenie jest trudne do skalowania, trudne do zmierzenia i trudne do zarządzania.

Jak faktycznie radzą sobie Twoje sklepy? Czy wszyscy kierownicy okręgów wchodzą w interakcję ze sklepami na tym samym poziomie? Czy Twoje sklepy stale otrzymują pomoc, której potrzebują? Gdzie jesteś silna, słaba lub masz tendencję spadkową? Czy możesz w ogóle powiedzieć?

Bez ustrukturyzowanych danych zebranych za pomocą list kontrolnych, które mają kierować doświadczeniem kierownika okręgu, firma detaliczna naraża swoją reputację na szalę i nie ma możliwości zapewnienia spójnej realizacji standardów marki w całym łańcuchu.

Aby zwiększyć wydajność i standardy marki w swojej firmie, korzystaj z list kontrolnych w połączeniu z doświadczeniem kierowników okręgów.

INNE ZASOBY DOTYCZĄCE STANDARDÓW MARKI

Zapoznaj się z Kategoria standardów marki poradniki i najlepsze praktyki dotyczące standardów marki w handlu detalicznym i hotelarstwie.

Leave a Reply