5 kroków do wdrożenia procesu audytu detalicznego

Wdrożenie procesu audytu detalicznego nie jest ani czasochłonne, ani trudne. Jest to prawdopodobnie jedna z najłatwiejszych rzeczy, jakie zespół operacyjny/sprzedażowy może zrobić, aby zwiększyć realizację w sklepie, satysfakcję klientów i sprzedaż. Oto jak możesz wdrożyć proces audytu handlu detalicznego w pięciu krokach:

Krok 1: Zatrzymajmy się. potrzebujesz oprogramowania do audytu sprzedaży detalicznej?

Po zakończeniu oto treść, którą inni czytelnicy uznają za pomocną:

Zapytanie dostawcy oprogramowania do audytu sprzedaży detalicznej, czy potrzebujesz oprogramowania do automatyzacji, może być jak pytanie sprzedawcy obuwia, czy naprawdę potrzebujesz butów. Jeśli Twoja sieć detaliczna jest mała, nie ma żadnych sklepów i/lub franczyzobiorców, być może nie będziesz jej potrzebować.

Jeśli już korzystasz z wersji papierowej lub audyty Excela regularnie zastanawiaj się, jak czas zaoszczędzony dzięki automatyzacji można zainwestować w inne obszary działalności!

Wykres oszczędności czasu

🚀 Ekspert

Ten post jest częścią naszego Treści eksperckie seria. W wysoce konkurencyjnych branżach, takich jak handel detaliczny i hotelarstwo, niezwykle ważne jest szybkie twardo stąpanie po ziemi bezbłędne wykonanie programów i standardy marki.
Gdy zostaną znalezione problemy, przypisz działania naprawcze aby upewnić się, że zostaną rozwiązane, zanim wpłyną na doświadczenie gościa, reputacja markii podsumowanie.
Wskazówka dla profesjonalistów

Krok 2: Zbuduj formularz audytu lub listę kontrolną

Jest w tym nauka i sztuka budowanie formularza do audytów i inspekcji sprzedaży detalicznej. Formularz ten powinien obejmować standardy obsługi, merchandisingu, bezpieczeństwa i zapobiegania stratom, których muszą przestrzegać Twoje sklepy. Są to standardy, które definiują i chronić markę, które napędzają sprzedaż, obniżają koszty i kurczą się.

Pełny przegląd rozważań i najlepszych praktyk dotyczących tworzenia listy kontrolnej audytu handlu detalicznego jest dostępny pod adresem Jak zbudować listę kontrolną audytu handlu detalicznego?.

Krok 3: Uruchom formularz na małą skalę w małej grupie i „skalibruj” formularz i zespół

Cel kalibrowanie polega na sprawdzeniu i udoskonaleniu formularzy na przykładowej grupie użytkowników i sklepów przed ogólnym wprowadzeniem na rynek.

Pełne omówienie celu, korzyści i niektórych najlepszych praktyk dotyczących kalibracji formularzy jest dostępne pod adresem Kalibracja audytu detalicznego – cel i najlepsze praktyki.

Kontrola sprzedaży detalicznej kierownika okręgu w sklepie za pomocą tabletu

Krok 4: Określ, czy musisz kupić lub zbudować oprogramowanie do audytu handlu detalicznego

Teraz, gdy już wiesz, jak skuteczny może być regularny audyt sklepu, możesz rozważyć własną formę automatyzacji.

Czynnikami, które muszą wpłynąć na Twoją decyzję, są koszty, zwrot z inwestycji, czas wprowadzenia produktu na rynek oraz wartość i korzyści, jakie uzyskasz z wybranego oprogramowania. Pełna dyskusja na temat ekonomii kupowanie vs budowanie narzędzia audytu jest dostępny pod adresem Oprogramowanie do audytu detalicznego: Kupuj a buduj.

Cokolwiek robisz, nie zalecamy korzystania z Excela i poczty elektronicznej. Excel, jeśli jest używany do standardów marki i wykonania, jest powolny, pracochłonny i podatny na błędy.

Krok 5: Wdróż i śledź wyniki

Wdróż program w swoich sklepach, rejestruj wyniki, śledź trendy i obserwuj pozytywny wpływ na Twoją sprzedaż i satysfakcję klientów. Audyty handlu detalicznego przyniosły znane i udokumentowane korzyści, które znacznie przewyższają ich koszty.

Dyskusję na temat korzyści płynących z audytów handlu detalicznego można znaleźć na stronie: Kto korzysta z audytów detalicznych?

I wtedy…

Otóż to. Jak powiedzieliśmy we wstępie do tego artykułu, wdrożenie procesu audytu detalicznego nie jest ani czasochłonne, ani trudne. Wykorzystaj wiedzę specjalistyczną eksperci ds. procesu audytu detalicznego i oprogramowania, i przenieś swój proces audytu detalicznego i sprzedaż na wyższy poziom!

INNE ZASOBY AUDYTÓW I INSPEKCJI DETALICZNYCH

Zapoznaj się z Kategoria Audyty i inspekcje detaliczne instrukcje i najlepsze praktyki dotyczące audytów i inspekcji w handlu detalicznym.

Leave a Reply