4 sposoby na złagodzenie bólu związanego z działalnością detaliczną

Czy cierpisz na chroniczny „ból w polu”? Ten rodzaj bólu szkodzi sprzedaży, zwiększa koszty i szkodzi marce. Ten ból szkodzi finansom, spowalnia operacje i naraża firmę na ryzyko. Potrzebujesz ulgi? Czytaj.

Ból: poleganie na „teorii” i myśleniu życzeniowym.

Teoria jest tym, co wyobraża sobie centrala, jeśli chodzi o inicjatywy merchandisingowe i programy operacyjne, w celu osiągnięcia określonego wyniku, takiego jak wyższa sprzedaż, niższe koszty i/lub wyższa satysfakcja klienta.

Teoria to nowe oznakowanie opracowane przez marketing, szkolenia, które „powinny być dostarczone” oraz standardy operacyjne/merchandisingowe/zapobiegające stratom, których „należy przestrzegać”. Teoria to połączenie wszystkich tych rzeczy, na których rozwój marki detaliczne ciężko pracują i poświęcają dużo czasu i pieniędzy.

Praktyka jest tym, co faktycznie dzieje się na poziomie sklepu. W praktyce nie zawsze umieszcza się oznakowanie, personel nie zawsze jest przeszkolony, a programy sezonowe nie zawsze są realizowane konsekwentnie i na czas.

Ulgę w bólu dzięki: wykonaniu w sklepie

Realizacja w sklepie godzi teorię z praktyką. Realizacja w sklepie sprawia, że to się dzieje. Dzięki niemu masz środowisko sklepowe, które spełnia wizję i obietnicę marki. Bez tego masz myślenie życzeniowe i fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Ból: nie „kalibrowanie” programów sklepowych.

Programy sklepowe nie osiągną pełnego potencjału, jeśli zostaną uruchomione przed wdrożeniem i przygotowaniem do pracy.

Uzyskaj ulgę w bólu dzięki: kalibracji

Istnieją dwa aspekty kalibracji: kalibracja formy i kalibracja zespołu.

Kalibracja formularza polega na wybraniu, pogrupowaniu i uporządkowaniu tego, co się na nim znajduje (zbiór standardów sklepu i programu). Pozycje formularza powinny być wystarczająco jasne i szczegółowe, unikając powtórzeń. Formularz powinien dobrze obejmować wszystkie obszary zainteresowania i być ułożony w taki sposób, aby zoptymalizować czas kierownika dzielnicy na wizytę.

Chociaż wiele z tego można zrobić w centrali, po prostu nie ma substytutu „praktycznego” czasu w terenie. Przyznanie wybranej grupie kierowników okręgów dostępu do formularza, nawet jeśli nie jest on ukończony, umożliwia centrali dostrojenie i kalibrację formularza na podstawie informacji zwrotnych z rzeczywistego świata. Często na tym etapie odnotowuje się i zajmuje się niejasną kopią, powtarzającymi się standardami lub niewłaściwą kolejnością.

Kalibracja zespołu to rodzaj szkolenia związanego z audytem, które zapewnia, że wszystkie standardy są oceniane przy użyciu spójnej i uczciwej skali. Chociaż osąd kierownika okręgu jest niezwykle ważny dla powodzenia programu sklepowego, równie ważna jest spójność w ocenianiu i ocenianiu.

Kalibracja zespołu wiąże się z udostępnieniem personelowi operacyjnemu wspólnego zrozumienia standardów operacyjnych oraz sposobu oceniania i radzenia sobie z niedociągnięciami.

Ból: Wysyłanie kierowników okręgów do sklepów i znajdowanie problemów, ale ich nie rozwiązywanie.

Problemy z nagrywaniem nie są celem samym w sobie. W rzeczywistości może to być zarówno kosztowne, jak i bezowocne, o ile nie zostaną usunięte braki. Nie chodzi o to, aby rejestrować braki, ale zamknąć pętlę wykonywania, aby braki były przypisywane i adresowane.

Ulgę w bólu dzięki: planowi działania

The plan działania jest okazją do zastosowania działań korygujących w obszarach problemowych. Wyznacza osobę odpowiedzialną za naprawienie każdego problemu (wszystko, co zostało uznane za niespełniające standardów lub niezgodne przez kierownika okręgu podczas audytu) oraz docelową datę rozwiązania. W ten sposób plan działania wspiera własność i odpowiedzialność na poziomie sklepu.

U podstaw planu działania jest narzędzie do doskonalenia. Sukces w handlu detalicznym zależy w dużej mierze od realizacji. Plan działania jest z założenia wykonaniem.

Jeśli każdy problematyczny obszar jest dolegliwością, plan działania jest lekarstwem. Nie wychodź ze sklepu bez niego!

Znalezienie problemów z witryną jest dobre. Lepiej je naprawić.

Ból: nieefektywne procesy.

Rozwój jest trudny, czasem ryzykowny, często kosztowny. Podkreśla Twoje procesy, narzędzia i zespoły. Sprzedawcy, którzy nie przebudowują, kończą w stagnacji lub, co gorsza, załamują się. Momentum rozwija firmy; może również wysłać je na zakręcie ogonem.

Uzyskaj ulgę w bólu dzięki: przezbrojeniu i automatyzacji

Aby z powodzeniem rozwijać się ze 100 do 500 sklepów, 500 do 1000 lub 1000 do 3000 sklepów, detaliści skoncentrowani na rozwoju muszą przemyśleć… i przebudować.

Sprzedawcy, którzy zobowiązują się do przemyślenia i przezbrojenia, w końcu niszczą szklany sufit, sztuczną barierę, która ich powstrzymuje. Sprzedawcy ci stają się krajowymi i międzynarodowymi konceptami detalicznymi.

Technologie chmury wyrównały szanse w obszarze realizacji sprzedaży detalicznej. Wdrożenie właściwych procesów nie jest dla tych sprzedawców, których na to stać, ale dla tych, którzy chcą to zrobić. Nie jest to kwestia przystępności cenowej, to kwestia determinacji, zaangażowania w realizację w sklepie.

Dzięki temu sprzedawca detaliczny ze 100 sklepami może działać jak sprzedawca z 500 sklepami, wydajnie i oszczędnie. Sprzedawca detaliczny z 500 sklepami może działać jak sieć 1000 sklepów, kontrolować jakość, wznosić się ponad papierkową robotę i skupiać się na tym, co naprawdę ważne, jak realizacja programu sezonowego, merchandising i doświadczenie w sklepie. Sprzedawca detaliczny liczący 1000 sklepów może planować przyszłość, wykorzystując automatyzację do kontrolowania jakości i minimalizowania ryzyka na dużą skalę.

Oprogramowanie do audytu w chmurze, mobilności i sprzedaży detalicznej pomaga rozwijać się sprzedawcom detalicznym i firmom zajmującym się pakowaniem towarów konsumpcyjnych. Technologie te obniżają koszty i wspierają strategiczne inicjatywy rozwojowe, takie jak promocje merchandisingowe, komunikacja w sklepie i operacje.

INNE ZASOBY REALIZACJI DETALICZNEJ

Odnosić się do Kategoria realizacji w handlu detalicznym za poradniki i najlepsze praktyki w zakresie realizacji standardów i programów w handlu detalicznym i hotelarstwie.

INNE ZASOBY AUDYTÓW I INSPEKCJI DETALICZNYCH

Zapoznaj się z Kategoria Audyty i inspekcje detaliczne instrukcje i najlepsze praktyki dotyczące audytów i inspekcji w handlu detalicznym.

Leave a Reply