10 sposobów na poprawę wykonania sklepu

Wiadomo, że wykonanie w sklepie zwiększać sprzedaż oraz ciąć koszty. Ale jeśli chodzi o te i inne znane zasługi egzekucji, jak właściwie to osiągnąć? Poniżej 10 wskazówek, które pomogą Ci poprawić wykonanie programu w Twoich lokalizacjach.

Zanurzmy się.

1. Szukaj jasności

Po zakończeniu oto treść, którą inni czytelnicy uznają za pomocną:

Najpierw zdefiniuj i jasno opisz standardy i jednoznacznie. Ta kwestia wydaje się oczywista, ale często jest pomijana w zbyt zwięzłym, czasem tajemniczym tekście używanym do definiowania standardów operacyjnych.

Opis standardu powinien być wystarczająco długi, aby jasno i jednoznacznie opisać, co stanowi sukces, określić cel i zidentyfikować aspekty/elementy tworzące standard.

🚀 Ekspert

Ten post jest częścią naszego Treści eksperckie seria. W wysoce konkurencyjnych branżach, takich jak handel detaliczny i hotelarstwo, niezwykle ważne jest szybkie twardo stąpanie po ziemi bezbłędne wykonanie programów i standardy marki.
Gdy zostaną znalezione problemy, przypisz działania naprawcze aby upewnić się, że zostaną rozwiązane, zanim wpłyną na doświadczenie gościa, reputacja markii podsumowanie.
Wskazówka dla profesjonalistów

2. Podaj kontekst

Umieść normę w kontekście. Wyjaśnij, dlaczego jest to potrzebne i dlaczego jest ważne. Wyjaśniając, „dlaczego” standard jest ważny, pomagasz podnosić świadomość na poziomie sklepu. Może to samo w sobie zwiększyć przestrzeganie przepisów.

3. Zilustruj swoje standardy

Obraz jest wart tysiąca słów, zilustruj swoje standardy! Większość ludzi ma wzrok. Chociaż opis standardu powinien być jak najbardziej jasny, użycie obrazu „najlepszych praktyk”, dołączonego do każdego standardu, znacznie ułatwia wizualizację celu końcowego i osiągnięcie standardów.

4. Daj dostęp

Ważne jest, aby standardy były dostępne i powszechnie dostępne! Standardy są bezużyteczne, chyba że są rozpowszechniane i często weryfikowane przez pracowników sklepu, operatorów i centrali. Stary, zakurzony segregator standardów nie pomaga w osiągnięciu zgodności; żywy i wykonalny audyt sklepu czy.

5. Wspieraj uczestnictwo

Zachęć kierowników sklepów i asystentów kierowników do wypisz się i weź udział w przeglądzie wizyty. Daje im to możliwość oddania dane wejściowe i informacje zwrotne. Twoi menedżerowie są na pierwszej linii frontu.

Większość operatorów pragnie rozwijać swoją działalność, a ich udział jest absolutnie kluczowy dla powodzenia ich działalności i marki.

6. Stwórz plan działania

Użyj plan działania jako narzędzie doskonalenia. W handlu detalicznym najważniejsza jest realizacja, a plany działania wspierają realizację. Elektroniczna lista kontrolna i plan działania są środkiem do osiągnięcia celu. Plan działania jest okazją do zastosowania działań naprawczych w obszarach problemowych.

Generowanie planu działania powinno być a) zautomatyzowane i b) wplecione przebieg wizyty kierownika okręgu. Jeśli każdy problematyczny obszar jest dolegliwością, plan działania jest lekarstwem. Nie wychodź ze sklepu bez niego!

7. Promuj ciągłe uczenie się

Pamiętaj, aby każdą wizytę traktować jako okazję do odbycia „ciągłego szkolenia”. Uczenie się i szkolenie, zwłaszcza nauka podręczników, mogą być abstrakcyjne, ale wizyta w sklepie nie jest.

Wizyta w sklepie to mierzalne i praktyczne szkolenie w terenie. Zapewnia to kierownictwu sklepów i okręgów wyjątkową okazję do obserwacji, korygowania i szkolenia. Zarządzaj oczekiwaniami i stworzyć kulturę ciągłego doskonalenia.

8. Wykorzystaj ludzi i narzędzia

Zdaj sobie sprawę, że potrzebujesz obu wspaniali ludzie i świetne narzędzia. Polegaj na narzędziach programowych, aby robić to, co oprogramowanie robi najlepiej: rejestrować, obliczać i agregować. Polegaj na ludziach, w tym przypadku na twojej grupie operacyjnej, aby robili to, co ludzie robią najlepiej: zapewniaj osąd i spostrzeżenia w oparciu o doświadczenie.

9. „Bądź okrutny, bądź miły”

(Hamlet, Akt 3; Scena 4, William Szekspir). The kierownik okręgu chodzi po cienkiej linii. Jeśli kierownik dzielnicy jest zbyt surowy, ryzykuje narażenie relacji i linii komunikacji ze sklepem, co ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Jeśli kierownik dzielnicy jest zbyt pobłażliwy, ryzykuje przeoczenie czynników, które ograniczą długoterminowy sukces sklepu.

Ta równowaga jest bardzo trudna do osiągnięcia. W razie wątpliwości pamiętaj o powyższym cytacie. Aby być uprzejmym dla sklepu, aby uważać na jego długofalowy sukces, kierownik dzielnicy może być „okrutny”, stawiać wysokie wymagania i utrzymywać sklep zgodnie z najwyższymi standardami wykonania.

10. Powtórz…

Zmieniają się standardy. Zdarza się obrót. W handlu detalicznym zgodność jest krótkotrwałym celem końcowym. Nigdy nie jest „osiągany” ani osadzony w kamieniu. Przejrzyj swoje standardy przynajmniej raz w roku, szukaj trendów, powtarzaj niedopuszczalne i bądź przygotowany na powtórzenie cykl wizyt, działania naprawcze i ciągłe uczenie się od nowa.

Dowiedz się więcej o realizacji sklepu na  Realizacja sklepu: cel, zakres i najlepsze praktyki.

Bindy - Poradnik audytu-02

INNE ZASOBY REALIZACJI DETALICZNEJ

Odnosić się do Kategoria realizacji w handlu detalicznym za poradniki i najlepsze praktyki w zakresie realizacji standardów i programów w handlu detalicznym i hotelarstwie.

Leave a Reply