Merchandising-audits: doel, reikwijdte en methoden

Negentig procent van de aankoopbeslissingen zijn alleen gebaseerd op het uiterlijk! Bovendien, terwijl productbedrijven gemiddeld € 19% van hun budget voor promotiecampagnes, wordt minder dan 40% aan displays correct uitgevoerd. Als je in merchandising of de uitvoering van merchandising niet slaagt, loop je verkoop mis, punt uit.

Gebruik merchandising-audits om ervoor te zorgen dat uw displays op hun plaats zijn, uw schappen vol zijn en uw winkels klaar zijn om te verkopen. Als u een merchandiser, retail operations professional, area sales professional bent, verpakte consumentengoederen fabrikant of groothandel met product op fysieke locaties, dit artikel is voor jou.

Laten we erin duiken.

Doel en reikwijdte van merchandisingaudits

Ten eerste vallen merchandising-audits in drie brede categorieën.

1. Plankaudits

Deze categorie omvat:

  • Naleving van het schappenplan. Juiste positie op de plank. Correct aantal facings. Geen product "gaten". Geen uit voorraad.
  • Prijzen. Correcte prijs weergegeven per markt en categorie. Correct etiket gebruikt.

2. Audits van seizoensprogramma's en promoties

Deze categorie omvat:

  • Bewegwijzering in de winkel
  • Speciale displays en advertenties
  • Seizoensgebonden prijzen en labels
  • Training, bewustwording en naleving van het winkelprogramma van verkoopmedewerkers

In deze brede categorieën betekent naleving dat aan een bepaalde reeks normen wordt voldaan binnen een bepaald tijdsbestek (duur van het programma) op bepaalde locaties (seizoensprogramma's worden mogelijk niet consistent op alle markten uitgevoerd, dus de mogelijkheid om bepaalde normen op bepaalde locaties is essentieel).

Helaas is naleving van merchandising alleen geen garantie dat een merchandisingprogramma een succes wordt op winkelniveau. Om deze reden moeten merchandisers naar het grote geheel kijken en voor elke winkel vragen: "Zouden shoppers hier winkelen?". Om deze reden zullen we een andere niet-merchandising-categorie toevoegen aan onze lijst met merchandising-auditcategorieën.

3. Audits van algemeen voorkomen, presentatie, netheid en winkelveiligheid

Het beste merchandisingprogramma, zelfs als het op tijd en volledig wordt geïmplementeerd, zal volledig ineffectief zijn als het winkelend publiek geen voet in de winkel zet. Als bijvoorbeeld de algemene presentatie, netheid, ordelijkheid of veiligheid van de winkel niet bevorderlijk is voor een positieve klantervaring, dan zullen klanten niet in uw winkel winkelen.

Daarom mogen merchandising-audits niet in een vacuüm worden uitgevoerd. Terwijl uw districtmanagers, verkopers of andere middelen in de winkel zijn, kunt u ze een of meer audits laten uitvoeren op algemene operationele factoren. Audits waren bijvoorbeeld gericht op: algemene netheid, gezondheid en veiligheid, of verlies preventie om er een paar te noemen.

Het hoeft niet veel tijd te kosten om deze aanvullende audits/inspecties uit te voeren. En ze helpen een completer beeld te schetsen dat enige context geeft aan uw merchandisingprogramma.

Methoden voor het uitvoeren van merchandising-audits

Alle winkels controleren

De merchandisingaudit zou idealiter in alle winkels moeten plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, kies dan een representatieve set. Het is belangrijk om winkels te kiezen die echt uw verschillende markten (geografie, sociaaleconomische factoren, enz.) en winkelformaten vertegenwoordigen.

Zorg ervoor dat ze gebeuren!

De software of service die u gebruikt, moet u precies kunnen vertellen wie wel en niet audits heeft gedaan en waar. Ga er niet vanuit dat er audits worden uitgevoerd, maar zorg voor meetbare bewijzen en gedetailleerde rapporten. Tijdstempels en foto's liegen niet, pak ze!

Zorg ervoor dat problemen worden aangepakt! Een audit heeft meer waarde als niet-conforme problemen worden aangepakt en verholpen. Opnieuw, software zou je hierbij moeten helpen. Software zoals Bindy laat zien wat is toegewezen en aan wie en wat niet is opgelost, en wat te laat is. Verander de audit in een middel voor verbetering en los problemen op voordat ze het succes van het merchandisingprogramma in gevaar brengen.

Audits zijn een leerkans

Geen enkele winkel vindt het leuk om "gecontroleerd" of "geïnspecteerd" te worden... totdat je de winkel iets teruggeeft! Het woord 'audit' of 'inspectie' stuit in eerste instantie vaak op weerstand. Maar het hoeft niet zo te zijn. Geef iets terug aan de winkel.

Laat winkels weten dat audits hen helpen hun sterke en zwakke punten te volgen en te beheren. Gebruik de "audit" als een middel voor continue training (inclusief foto's en beschrijvingen van beste praktijken), niet als een hulpmiddel om met de vinger te wijzen.

Stop met geld op tafel te leggen met slecht uitgevoerde merchandising

Geef winkels een stem. Winkels kunnen commentaar geven op de audit en openstaande problemen.

Werknemers uitrusten om hun werk te doen. Laat ze best practices zien met woorden en afbeeldingen. Dit bespaart hen tijd en helpt hen te weten wie hun werk goed moeten doen.

Onthoud ten slotte dat een winkelaudit een kans is om de verkoop te laten groeien en, als u het juiste proces en software op zijn plaats zult u een "bottom-up"-goedkeuring ervaren voor uw normen en een aanzienlijk hogere naleving.

Moet u intern merchandising-audits uitvoeren of een derde partij inschakelen?

Sommige bedrijven, zoals Bindy, verkoop kant-en-klare mobiele en tabletvriendelijke software voor retailers en fabrikanten om hun eigen winkels intern te controleren. Andere bedrijven bieden een "merchandisingservice", vergelijkbaar met een mystery shopper-service, en sturen personen onder contract om uw winkels te controleren.

U dient intern audits uit te voeren als u de middelen heeft om dit te doen, de kwaliteit wilt controleren en/of een kerncompetentie zoals merchandisingcompliance niet wilt uitbesteden. U dient audits extern uit te voeren (uitbesteden), als u intern niet over de middelen beschikt en u zich geen zorgen maakt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van een uitbestede dienst.

ANDERE MERCHANDISINGMIDDELEN

Verwijs naar de Merchandising categorie voor checklists, how-to's en best practices voor merchandising.

Wilt u meer informatie over retail audits/inspecties? Zie onze definitieve gids:

Bindy - Auditgids-02

One thought on “Merchandising Audits: Purpose, Scope and Methods

Een reactie achterlaten