Lexicon van retailaudits en merknormen

Waarom een lexicon?

Wanneer u klaar bent, vindt u hier de inhoud die andere lezers nuttig vinden:

Veel industrieën hebben hun eigen woordenschat om de verschillende facetten en nuances van hun vak te beschrijven. Retailaudits (ook wel winkelwandelingen of winkelinspecties genoemd) zijn geen uitzondering.

Dit is het lexicon voor retail-audits, retail uitvoering en merknormen. Het is gebaseerd op Bindy's interacties met operationele en op merkstandaarden gerichte retailers en multi-unit operators. Voel je vrij om toevoegingen en verbeteringen in de reacties voor te stellen.

EEN

Actieplan

De actieplan is een kans om corrigerende maatregelen toe te passen op probleemgebieden. Het wijst een persoon aan die verantwoordelijk is voor het oplossen van elk probleem en een streefdatum. Met actieplannen kunnen districtmanagers en winkelpersoneel samenwerken, elkaars notities bekijken en hun eigen notities toevoegen. Het zorgt ervoor dat correcties kunnen plaatsvinden zonder grote overheadkosten voor tijd en arbeid.

Audit

Ook bekend als Field Audit, Store Walk, Store Evaluation.

EEN retail audit bestaat uit een districtsmanager of externe auditor die controleert of op winkelniveau wordt voldaan aan de operationele, service-, beveiligings- en/of merchandisingnormen in sommige/alle winkels. Audits worden doorgaans het hele jaar door en op specifieke tijdstippen uitgevoerd, meestal ter voorbereiding op en ondersteuning van een specifiek winkelinitiatief of seizoensprogramma.

B

Beste oefening

Volgens Wikipedia, is een best practice "een methode of techniek die consequent betere resultaten heeft opgeleverd dan die welke met andere middelen zijn bereikt, en die als maatstaf wordt gebruikt". Best practices vormen de ruggengraat van een auditprogramma voor de detailhandel. Ze worden meestal weerspiegeld in de inhoud van het/de formulier(en) die worden gebruikt voor winkelbezoeken. Er bestaan over het algemeen best practices om de verkoop, klanttevredenheid en/of gezondheid en veiligheid te verhogen en tegelijkertijd klachten, verliezen en risico's van klanten te verminderen.

Merknormen

Merknormen omvatten brede gebieden van een retail- of horecanetwerk, waaronder branding, klantenservice, productassortiment, voorkeursleveranciers, merchandising, netheid, personeelszaken, beveiliging, verliespreventie en brandpreventie. Ze bepalen hoe het bedrijf moet worden gepresenteerd, hoe specifieke doelstellingen moeten worden bereikt en hoe programma's moeten worden geïmplementeerd.

De meeste klantgerichte, op franchise gebaseerde groepen, met name in sectoren zoals horeca, foodservice en detailhandel, publiceren en distribueren merknormen aan hun franchisenemers en exploitanten.

Goed uitgevoerd, maken merknormen van elke franchisenemer een merkambassadeur.

Tenzij je het op tijd, volledig, op elke site doet, voer je helemaal niet uit

C

Kalibratie

Selectie, controle en testen van auditformulieren voor de detailhandel met een steekproefgroep van gebruikers en proefwinkels voorafgaand aan de algemene lancering. Raadpleeg voor meer informatie over kalibratie: Kalibratie van retailaudits – doel en beste praktijken.

Controlelijst

Ook wel een formulier genoemd.

Een checklist is een verzameling items, gegroepeerd in secties, die de huidige normen van de organisatie samenvatten. Het wordt meestal gemaakt door een lid van het hoofdkantoor. Een checklist kan kopieën, best-practice-afbeeldingen en bijlagen bevatten. Er kunnen meerdere checklists tegelijkertijd in het systeem aanwezig zijn, die elk een aandachtsgebied of een specifiek programma, tijdlijn en reikwijdte omvatten.

Voor best practices en tips voor het opstellen van een checklist verwijzen wij u naar Een checklist voor veldaudits maken

Zien alle checklists.

Gesloten kring

Een end-to-end proces of workflow dat problemen identificeert, toewijst en afsluit. Een gesloten proces rapporteert niet alleen problemen, maar vergemakkelijkt ook de afhandeling en afsluiting. Een retailauditproces dat problemen in de winkel identificeert, deze aan individuen toewijst en deze volgt tot voltooiing/afsluiting, wordt over het algemeen een gesloten proces genoemd.

Naleving

Naleving van merkstandaarden zoals operaties, service, verliespreventie, beveiligings- of merchandisingstandaarden, best practices en bedrijfsbeleid. Om een bedrijf met meerdere units op te schalen en tegelijkertijd de integriteit van het merk en de klantervaring op elke locatie te beschermen, zijn compliance-tracking en een gesloten workflow vereist.

Kritiek item

Vaak gebruikt in de foodservice-industrie, stelt een kritiek item de score van de hele sectie op nul, ongeacht andere items in de sectie, als tijdens het bezoek niet-conform wordt bevonden. Kritieke items kunnen worden gebruikt wanneer de gezondheid en veiligheid van een klant of medewerker op het spel staat of wanneer de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd door niet-naleving.

Het vinden van siteproblemen is goed. Ze repareren is beter.

D

Regiomanager

Ook bekend als Regional Manager, Area Supervisor, Franchise Consultant

Een wijkmanager is verantwoordelijk voor de winkels in een bepaalde wijk. Het aantal locaties in een wijk varieert per branche, locatie en merk, meestal van 5 tot 30.

Een districtmanager is een financieel adviseur, een coach, een adviseur, een trainer en soms een discipline. Een rayonmanager moet communiceren, opleiden, inspireren, assisteren, verifiëren en handhaven. Zij zijn de liaison tussen de winkels en het hoofdkantoor, de stem van het hoofdkantoor in de winkels en de stem van de winkels op het hoofdkantoor. Het is een spilfunctie, de ruggengraat van het operatieapparaat.

Lees voor enkele grappige voorbeelden van wat districtsmanagers doormaken: Dagboeken van de wijkmanager. We hebben ook tips om een betere wijkmanager.

F

Het formulier

Ook bekend als Retail Checklist, Winkel Checklist, District Manager Checklist

Een formulier is een verzameling items, gegroepeerd per sectie, die de huidige normen van de organisatie inkapselen. Het wordt meestal gemaakt door een lid van het hoofdkantoor. Een formulier kan een kopie, best-practice afbeeldingen en bijlagen bevatten. Meerdere formulieren kunnen tegelijkertijd in het systeem voorkomen, elk met een aandachtsgebied of specifiek programma, tijdlijn en bereik.

Raadpleeg voor best practices en tips voor het maken van een formulier: Een checklist voor veldaudits maken

Formulierbouwer

Tool die wordt gebruikt om formulieren te maken. In bepaalde retail audit systemen, formulieren kunnen online worden gemaakt met behulp van de formulierbouwer, of offline, in Excel en vervolgens worden geüpload naar het systeem.

l

Uitvoering in de winkel

De handeling van het daadwerkelijk implementeren en uitvoeren van programma's, richtlijnen en standaarden volgens de richtlijnen van het hoofdkantoor. Lees meer over retail uitvoering.

Wijkmanager retail audit in een winkel met een tablet

P

Fotoverificatie

Fotoverificatie binnen een retailaudit moet 3-laags zijn. Best practice-foto's kunnen aan een item op formulierniveau worden toegevoegd om aan de auditor te laten zien wat er wordt verwacht. Tijdens de audit kan ook een foto worden gemaakt en aan een item worden gekoppeld. Ten slotte, als een artikel niet-conform blijkt te zijn, kan de medewerker die het als vaststaand in het actieplan markeert, een foto koppelen als bewijs dat het artikel nu wel voldoet.

R

Echte tijd

Een real-time systeem verwerkt alle handelingen, van gegevensverzameling tot rapportage, in realtime. Hoewel ze over het algemeen superieur zijn aan batch-time systemen of systemen die afhankelijk zijn van gegevenssynchronisatie tussen client en server, hebben realtime servers gedurende het hele bezoek een werkende gegevensverbinding nodig. Een real-time systeem kan gebruik maken van een bekabelde internetverbinding, WiFi, Bluetooth of 3G/4G-draaggolfsignaal, of een combinatie.

Retail Audit Software

Auditsoftware voor de detailhandel het proces van het uitvoeren van retailaudits geautomatiseerd. Winkeliers besparen gemiddeld 2 uur en 25 minuten per audit wanneer ze overstappen van een paper/excel-proces naar auditsoftware voor de detailhandel.

Retail uitvoering

Retail uitvoering is de reeks praktijken en ondersteunende technologieën die verantwoordelijk zijn voor de volledige en tijdige implementatie van winkelprogramma's, -normen en -richtlijnen op winkelniveau. Dit omvat doorgaans de uitvoering van merchandising, uitvoering van verliespreventie en uitvoering van operaties.

Rendement op investering

Het verwachte financiële rendement op de investering, oftewel de kosten van het lanceren en uitvoeren van een auditprogramma voor de detailhandel. Voor meer informatie over de kosten en ROI van een auditprogramma voor de detailhandel raadpleegt u: Hoeveel kosten veldaudits echt? 

S

Scoren

Een score wordt over het algemeen gebruikt als een weergave op hoog niveau van de algehele prestaties van een winkel, waarbij 80/85 over het algemeen als een “voldoende” wordt beschouwd. Als aan formulieritems een puntenwaarde is toegekend, wordt aan het einde van het bezoek automatisch een score berekend.

Afmelden

Ook bekend als elektronische handtekening

Een bezoekafmelding is een soort elektronische handtekening. Het geeft de winkelmanager, franchisenemer of exploitant de kans om te bevestigen dat het bezoek inderdaad heeft plaatsgevonden in de winkel, op de aangegeven datum en tijd. Hoewel de gebruiker die zich afmeldt het bezoek niet kan wijzigen, kan hij/zij commentaar geven op het bezoek. Het afmelden van een bezoek "vergrendelt" het over het algemeen voor verdere wijzigingen.

W

Werkstroom

Een workflow is een opeenvolging van stappen die nodig zijn om een bepaald resultaat te bereiken. Auditsoftware voor de detailhandel stelt de organisatie in staat om workflows te bouwen die specifiek zijn voor elke branche en elk doel. Aangepaste workflows kunnen worden gebouwd door toegangscontrole, aanbevelingen voor actieplannen, gebruikersmeldingen en meer te beheren.

ANDERE MERKNORMEN BRONNEN

Verwijs naar de Categorie merknormen voor how-to's en best practices voor merkstandaarden in de detailhandel en horeca.

ANDERE RETAIL AUDIT- EN INSPECTIEMIDDELEN

Verwijs naar de Categorie Retail Audits en Inspecties voor how-to's en best practices voor audits en inspecties in de detailhandel.

Een reactie achterlaten