✔️Checklist seksuele intimidatie

Gebruik deze voorbeeldchecklist voor seksuele intimidatie om uw preventieprogramma voor seksuele intimidatie op al uw locaties te maken of bij te werken. Het ontwikkelen van een alomvattend beleid voor seksuele intimidatie is slechts de eerste stap naar het voorkomen en stoppen van intimidatie op de werkplek. Om een beleid inzake seksuele intimidatie effectief te laten zijn, moet de beleidsontwikkeling worden gevolgd door voortdurende training, evaluatie en … Continue reading ✔️ Sexual Harassment Checklist