5 tips voor het omgaan met seksuele intimidatie in de detailhandel

Recente nieuwscycli worden helaas gedomineerd door berichten over seksuele intimidatie. In verschillende bedrijfstakken delen vrouwen en mannen verhalen over uitbuiting. Volgens de Harvard Business Review heeft 98% van organisaties in de Verenigde Staten een beleid inzake seksuele intimidatie. Toch blijft pesten op de werkvloer bestaan. Dit betekent dat het huidige beleid niet stopt... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

✔️Checklist seksuele intimidatie

Gebruik deze voorbeeldchecklist voor seksuele intimidatie om uw preventieprogramma voor seksuele intimidatie op al uw locaties te maken of bij te werken. Het ontwikkelen van een alomvattend beleid voor seksuele intimidatie is slechts de eerste stap naar het voorkomen en stoppen van intimidatie op de werkplek. Om een beleid inzake seksuele intimidatie effectief te laten zijn, moet de beleidsontwikkeling worden gevolgd door voortdurende training, evaluatie en … Continue reading ✔️ Sexual Harassment Checklist