Een gids voor retailers voor naleving van de Americans with Disabilities Act

De Americans with Disabilities Act (ADA) bestaat al bijna 30 jaar. Hoewel er vrijwel geen enkel onderdeel van het Amerikaanse bedrijfsleven is dat onaangetast is gebleven door de baanbrekende wetgeving, moeten vooral retailers voorzichtig zijn met de naleving ervan. Het publiek dienen betekent iedereen opvangen - ongeacht hun fysieke beperkingen. Ook al … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

Toegankelijkheidschecklist voor retailers

Naar schatting 61 miljoen Amerikanen hebben te maken met een soort handicap. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat uw winkels toegankelijk zijn voor alle personen. Het gebruik van een toegankelijkheidschecklist is een geweldige plek om te zien welke inspanningen er al zijn gedaan en hoe u de toegankelijkheid in alle winkels kunt verbeteren. Gebruik deze voorbeeldchecklist voor toegankelijkheid voor … Continue reading Accessibility Checklist for Retailers