🚀 מהם תקני מותג?

תקני המותג משתרעים על תחומים רחבים של רשת קמעונאית או אירוח, לרבות מיתוג, שירות לקוחות, מבחר מוצרים, ספקים מועדפים, שיווק, ניקיון, משאבי אנוש, אבטחה, מניעת אובדן ומניעת שריפות. הם קובעים כיצד יש להציג את העסק, וכיצד יש ליישם תוכניות. רוב קבוצות הקמעונאות והאירוח מתקשרות ומצפות מזכיינים ומנהלים... Continue reading 🚀 What Are Brand Standards?

צוות גבוה פייב

6 סיבות למדוד תקני מותג

תקני המותג משתרעים על תחומים רחבים של רשת קמעונאית או אירוח, לרבות מיתוג, שירות לקוחות, מבחר מוצרים, ספקים מועדפים, שיווק, ניקיון, משאבי אנוש, אבטחה, מניעת אובדן ומניעת שריפות. הם קובעים כיצד יש להציג את העסק, כיצד יש להשלים יעדים ספציפיים וכיצד יש ליישם תוכניות. רוב הקבוצות המבוססות על זכיינות מול לקוחות, במיוחד ב... Continue reading 6 Reasons to Measure Brand Standards

הגיע הזמן לנטוש את Excel עבור תקני מותג

כשהלכנו פחות על נייר, כולנו הנחנו שבאופן קסם נעשה יעיל יותר. וויז-באנג, תראו אותנו שומרים נתונים! עם זאת, אתה יכול להיות לא יעיל עם הטכנולוגיה כפי שאתה יכול בלי. לכידת נתונים אלקטרונית אינה, כשלעצמה, הופכת אותה ליעילה. כדי להחמיר את המצב, מפעילי ריבוי יחידות אוספים כעת נתונים נוספים על... Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards

מנהלי מחוזות או רשמים?

עליך לבדוק תקני מותג בכל עסק הקמעונאי או האירוח שלך, עבור כל הזכיינים והמיקומים. איך אתה עושה את זה? האם אתה מסתמך על מנהלי המחוזות, הניסיון והמגע האישי שלהם או שאתה פורס רשימות צ'ק-ליסטים שכולם יוכלו למלא? רשימת בדיקות מורכבת ברובה מתשובות כן/לא לשאלות סטנדרטיות. כאשר מנהל מחוז … Continue reading District Managers or Checklists?

קרדיט תמונה: Shutterstock

כיול רשימת בדיקות וצוותים

בסביבת קמעונאות ואירוח, רשימת בדיקה היא אוסף של תקני מותג ושיטות עבודה מומלצות. מה שמופיע ברשימה משקף את מה שחשוב למותג (יוזמות אסטרטגיות, תוכניות עונתיות וכו'), מה המותג נדרש לעשות (חוקים ותקנות, בריאות ובטיחות וכו'...) ומה הוא שואף להיות, מבחינה תפעולית ו … Continue reading Calibrating Checklists and Teams

לקסיקון של ביקורת קמעונאית ותקני מותג

למה לקסיקון? לתעשיות רבות יש אוצר מילים משלהן לתיאור ההיבטים והניואנסים השונים של המסחר שלהם. ביקורות קמעונאיות (הנקראות גם טיולים בחנות או בדיקות חנויות) אינן יוצאות דופן. זהו הלקסיקון לביקורות קמעונאיות, ביצוע קמעונאי ותקני מותג. היא מבוססת על האינטראקציות של בינדי עם קמעונאים בעלי תקני תפעול ומותגים... Continue reading Lexicon of Retail Audits and Brand Standards