מה הם תקני מותג?

תקני המותג משתרעים על תחומים רחבים של פעילות רשת זכיינות, לרבות שירות לקוחות, הכנת מוצרים, שיווק, ניקיון, משאבי אנוש, אבטחה, מניעת אובדן ומניעת שריפות. הם קובעים כיצד יש להשלים משימות ספציפיות ומה טומנת בחובה תוצאת יישום מוצלחת. רוב הקבוצות המבוססות על זכיינות מול לקוחות, במיוחד בתעשיות כמו אירוח, שירותי מזון ו... Continue reading What Are Brand Standards?

צוות גבוה פייב

6 סיבות למדוד תקני מותג

תקני המותג משתרעים על תחומים רחבים של פעילות רשת זכיינות, לרבות שירות לקוחות, הכנת מוצרים, שיווק, ניקיון, משאבי אנוש, אבטחה, מניעת אובדן ומניעת שריפות. הם קובעים כיצד יש להשלים משימות ספציפיות ומה טומנת בחובה תוצאת יישום מוצלחת. רוב הקבוצות המבוססות על זכיינות מול לקוחות, במיוחד בתעשיות כמו אירוח, שירותי מזון ו... Continue reading 6 Reasons to Measure Brand Standards

הגיע הזמן לנטוש את Excel עבור תקני מותג

כשהלכנו פחות על נייר, כולנו הנחנו שבאופן קסם נעשה יעיל יותר. וויז-באנג, תראו אותנו שומרים נתונים! עם זאת, אתה יכול להיות לא יעיל עם הטכנולוגיה כפי שאתה יכול בלי. לכידת נתונים אלקטרונית אינה, כשלעצמה, הופכת אותה ליעילה. כדי להחמיר את המצב, מפעילי ריבוי יחידות אוספים כעת נתונים נוספים על... Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards

מנהלי מחוזות או רשמים?

נניח שאתה צריך לבדוק תקני מותג בכל העסק שלך, עבור כל הזכיינים והמיקומים. איך אתה עושה את זה? האם אתה מסתמך על מנהלי המחוזות, הניסיון והמגע האישי שלהם או שאתה פורס רשימות צ'ק-ליסטים שכולם יוכלו למלא? רשימת בדיקות מורכבת ברובה מתשובות כן/לא לשאלות סטנדרטיות. כאשר מנהל מחוז ממלא... Continue reading District Managers or Checklists?

קרדיט תמונה: Shutterstock

כיול רשימת בדיקות וצוותים

בסביבת קמעונאות ואירוח, רשימת בדיקה היא אוסף של תקני מותג ושיטות עבודה מומלצות. מה שמופיע ברשימה משקף את מה שחשוב למותג (יוזמות אסטרטגיות, תוכניות עונתיות וכו'), מה המותג נדרש לעשות (חוקים ותקנות, בריאות ובטיחות וכו'...) ומה הוא שואף להיות, מבחינה תפעולית ו … Continue reading Calibrating Checklists and Teams

לקסיקון לביקורת קמעונאית ותקני מותג

למה לקסיקון לביקורת קמעונאית ותקני מותג? לתעשיות רבות יש אוצר מילים משלהן לתיאור ההיבטים והניואנסים השונים של המסחר שלהם. ביקורות קמעונאיות (הנקראות גם טיולים בחנות או בדיקות חנויות) אינן יוצאות דופן. זהו הלקסיקון לביקורות קמעונאיות, ביצוע קמעונאי ותקני מותג. זה מבוסס על האינטראקציות של בינדי... Continue reading Lexicon for Retail Audits and Brand Standards