10 τρόποι για να βελτιώσετε την εκτέλεση του καταστήματος

Η εκτέλεση στο κατάστημα είναι γνωστή οδηγούν τις πωλήσεις και κόβω το κόστος. Αλλά για αυτά και άλλα γνωστά πλεονεκτήματα της εκτέλεσης, πώς το επιτυγχάνετε πραγματικά; Παρακάτω, 10 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εκτέλεση του προγράμματος στις τοποθεσίες σας.

1. Επιδιώξτε τη σαφήνεια

Πρώτα, ορίστε και περιγράψτε τα πρότυπα με σαφήνεια και απερίφραστα. Αυτό το σημείο φαίνεται προφανές, αλλά συχνά παραβλέπεται από υπερβολικά συνοπτικό, μερικές φορές κρυπτικό, αντίγραφο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιχειρησιακών προτύπων. Η περιγραφή του προτύπου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να περιγράφει ξεκάθαρα και ξεκάθαρα τι συνιστά επιτυχία, να δηλώνει τον στόχο και να προσδιορίζει τις πτυχές/συστατικά που συνθέτουν το πρότυπο.

2. Παρέχετε το πλαίσιο

Βάλτε το πρότυπο στο πλαίσιο. Εξηγήστε γιατί χρειάζεται και γιατί είναι σημαντικό. Εξηγώντας το «γιατί» ένα πρότυπο είναι σημαντικό, συμβάλλετε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε επίπεδο καταστήματος. Αυτό μπορεί από μόνο του να αυξήσει τη συμμόρφωση.

3. Εικονογραφήστε τα πρότυπά σας

Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, απεικονίστε τα πρότυπά σας! Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι οπτικοί. Αν και θα πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς στην περιγραφή του προτύπου, η χρήση μιας εικόνας «βέλτιστων πρακτικών», που επισυνάπτεται σε κάθε πρότυπο, οδηγεί σε μεγάλο βαθμό στην οπτικοποίηση του τελικού στόχου και στην επίτευξη προτύπων.

4. Δώστε πρόσβαση

Είναι σημαντικό να γίνουν τα πρότυπα προσβάσιμα και ευρέως διαθέσιμα! Τα πρότυπα είναι άχρηστα εκτός εάν διαδίδονται και επανεξετάζονται συχνά από το προσωπικό του καταστήματος, των επιχειρήσεων και των κεντρικών γραφείων. Ένα παλιό, σκονισμένο συνδετικό προτύπων δεν σας βοηθά να επιτύχετε τη συμμόρφωση. ένα ζωντανό και ενεργό έλεγχος καταστήματος κάνει.

5. Ενίσχυση της συμμετοχής

Ζητήστε από τους υπεύθυνους καταστημάτων και τους βοηθούς διευθυντές υπογράψτε και συμμετάσχετε στην αξιολόγηση της επίσκεψης. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να τα δώσουν εισροή και ανατροφοδότηση. Οι διευθυντές σας είναι στην πρώτη γραμμή. Οι περισσότεροι χειριστές επιθυμούν να προωθήσουν την επιχείρησή τους και η συμμετοχή τους είναι απολύτως κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησής τους και της επωνυμίας τους.

6. Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης

Χρησιμοποιήστε το σχέδιο δράσης ως όχημα βελτίωσης. Το λιανικό έχει να κάνει με την εκτέλεση και τα σχέδια δράσης υποστηρίζουν την εκτέλεση. Μια ηλεκτρονική λίστα ελέγχου και ένα σχέδιο δράσης είναι μέσα για την επίτευξη του στόχου. Το σχέδιο δράσης είναι μια ευκαιρία για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε προβληματικές περιοχές. Η δημιουργία του σχεδίου δράσης θα πρέπει α) να είναι αυτοματοποιημένη και β) να ενσωματώνεται στη ροή εργασιών της επίσκεψης του διαχειριστή της περιοχής. Εάν κάθε προβληματική περιοχή είναι μια πάθηση, το σχέδιο δράσης είναι η θεραπεία. Μην φύγετε από το κατάστημα χωρίς ένα!

7. Προωθήστε τη συνεχή μάθηση

Θυμηθείτε να αντιμετωπίζετε κάθε επίσκεψη ως ευκαιρία να διανείμετε «συνεχή εκπαίδευση». Η μάθηση και η εκπαίδευση, ιδιαίτερα η εκμάθηση εγχειριδίων, μπορεί να είναι αφηρημένη, αλλά η επίσκεψη στο κατάστημα δεν είναι. Επειδή μια επίσκεψη στο κατάστημα είναι μετρήσιμη, ενεργή, επιτόπια εκπαίδευση, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στη διοίκηση του καταστήματος και της περιοχής να παρατηρήσει, να διορθώσει και να εκπαιδεύσει. Διαχειριστείτε τις προσδοκίες και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

8. Αξιοποιήστε ανθρώπους και εργαλεία

Συνειδητοποιήστε ότι χρειάζεστε και τα δύο υπέροχοι άνθρωποι και εξαιρετικά εργαλεία. Βασιστείτε σε εργαλεία λογισμικού για να κάνετε ό,τι το λογισμικό κάνει καλύτερα: καταγραφή, υπολογισμός και συγκέντρωση. Βασιστείτε στους ανθρώπους, σε αυτήν την περίπτωση, στην ομάδα λειτουργιών σας, για να κάνετε αυτό που οι άνθρωποι κάνουν καλύτερα: να παρέχουν κρίση και διορατικότητα με βάση την εμπειρία.

9. «Να είσαι σκληρός, να είσαι ευγενικός»

(Άμλετ, Πράξη 3, Σκηνή 4, Ουίλιαμ Σαίξπηρ). ο διευθυντής περιοχής περπατάει μια λεπτή γραμμή. Εάν ένας διευθυντής περιοχής είναι πολύ σκληρός, κινδυνεύει να βάλει σε κίνδυνο τη σχέση και τις γραμμές επικοινωνίας με το κατάστημα, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία του. Εάν ένας διευθυντής περιοχής είναι πολύ επιεικής, κινδυνεύει να παραβλέψει παράγοντες που θα περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του καταστήματος.

Αυτή η ισορροπία είναι εμφανώς δύσκολο να επιτευχθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θυμηθείτε το προαναφερθέν απόσπασμα. Για να είναι ευγενικός με το κατάστημα, για να προσέξει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του, ο διευθυντής της περιοχής μπορεί να χρειαστεί να είναι «σκληρός», να θέσει υψηλές προσδοκίες και να κρατήσει το κατάστημα με τα υψηλότερα πρότυπα εκτέλεσης.

10. Επαναλάβετε…

Τα πρότυπα αλλάζουν. Ο τζίρος γίνεται. Στο λιανικό εμπόριο, η συμμόρφωση είναι ένας εφήμερος τελικός στόχος. Ποτέ δεν «επιτυγχάνεται» ούτε πέτρα. Αναθεωρήστε τα πρότυπά σας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αναζητήστε τάσεις, επαναλάβετε τα απαράδεκτα και ετοιμαστείτε να τα επαναλάβετε κύκλο επισκέψεων, διορθωτικές ενέργειες και συνεχή μάθηση από την αρχή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκτέλεση καταστήματος στο  Εκτέλεση καταστήματος: Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και βέλτιστες πρακτικές.

Bindy - Οδηγός ελέγχου-02

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Αναφέρομαι σε Κατηγορία Εκτέλεσης Λιανικής για οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για λιανική και φιλοξενία εκτέλεση προτύπων και προγραμμάτων επωνυμίας.

Απάντηση