🚀Βαθμονόμηση λιστών ελέγχου και ομάδων

Όποτε είναι δυνατόν, το Bindy συνιστά μια σταδιακή διάθεση, όπου ορισμένοι χρήστες/περιοχές εκπαιδεύονται, συλλέγονται σχόλια, προσαρμόζονται οι φόρμες/ροή εργασίας και το πρόγραμμα επεκτείνεται επαναληπτικά εκπαιδεύοντας μια άλλη παρτίδα χρηστών/περιοχών. Αυτό το βήμα ονομάζουμε «βαθμονόμηση».

Σε ένα περιβάλλον λιανικής και φιλοξενίας, μια λίστα ελέγχου είναι μια συλλογή προτύπων επωνυμίας και βέλτιστων πρακτικών.

Αυτό που εμφανίζεται στη λίστα ελέγχου αντικατοπτρίζει τι έχει σημασία για την επωνυμία (στρατηγικές πρωτοβουλίες, εποχιακά προγράμματα, κ.λπ.), τι απαιτείται να κάνει η επωνυμία (νόμοι και κανονισμοί, υγεία και ασφάλεια, κ.λπ.…) και τι φιλοδοξεί να είναι, λειτουργικά και στα μάτια των πελατών της.

Η λίστα ελέγχου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των επιχειρηματικών προγραμμάτων και στόχων, αλλά και σαφής και καλά κατανοητή από την ομάδα πεδίου που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση αυτών των προτύπων επωνυμίας. Εδώ μπαίνει η «βαθμονόμηση».

Μην στοιχηματίζετε τη φάρμα σε μη αποδεδειγμένα πρότυπα επωνυμίας και κενά στην κατανόηση. Μετρώ την διάμετρο έπειτα κλίμακα.

Υπάρχουν δύο πτυχές της βαθμονόμησης που πρέπει να λάβουμε υπόψη: τη βαθμονόμηση της λίστας ελέγχου και τη βαθμονόμηση της ομάδας. Ας βουτήξουμε.

Βαθμονόμηση λίστας ελέγχου

Τι περιμένεις?

Το ξέρεις αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείτε προγράμματα και πρότυπα επωνυμίας στις επιχειρήσεις λιανικής και φιλοξενίας είναι δύσκολος στην κλίμακα, άκαμπτος και ακριβός.
Μετάβαση στο Bindy και ενισχύστε την παραγωγικότητά σας και τα αποτελέσματα σε κάθε ιστότοπο.

Η βαθμονόμηση της λίστας ελέγχου συνεπάγεται την επιλογή, την ομαδοποίηση και την ταξινόμηση όσων περιλαμβάνονται στη λίστα ελέγχου. Αυτό συχνά καθοδηγείται από την ομάδα επιχειρήσεων με στοιχεία από άλλα τμήματα (εμπόρευμα, μάρκετινγκ, ανθρώπινοι πόροι, πρόληψη απωλειών, κ.λπ.).

Τα στοιχεία της λίστας ελέγχου πρέπει να είναι επαρκώς σαφή και λεπτομερή, αποφεύγοντας την επανάληψη. Η λίστα ελέγχου πρέπει να παρέχει καλή κάλυψη όλων των τομέων που ενδιαφέρουν την επιχείρηση και να είναι διαρρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται ο χρόνος της επίσκεψης του διαχειριστή της περιοχής.

Ενώ μπορούν να γίνουν πολλά στα κεντρικά γραφεία, δεν υπάρχει απλώς υποκατάστατο του χρόνου «hands-on» στο πεδίο. Η παροχή πρόσβασης στη λίστα ελέγχου σε μια επιλεγμένη ομάδα διευθυντών περιοχών, ακόμα κι αν είναι απλώς ένα προσχέδιο, επιτρέπει στα κεντρικά γραφεία να συντονίζουν και να βαθμονομούν τη λίστα ελέγχου με ανατροφοδότηση από τον πραγματικό κόσμο. Συχνά σε αυτό το στάδιο σημειώνονται και αντιμετωπίζονται ασαφή αντιγραφή, επαναλαμβανόμενα πρότυπα ή ανεπαρκείς παραγγελίες.

Βαθμονόμηση ομάδας

Η βαθμονόμηση της ομάδας είναι μια μορφή εφαρμοσμένης εκπαίδευσης που διασφαλίζει ότι τα πρότυπα αξιολογούνται χρησιμοποιώντας μια συνεπή και δίκαιη κλίμακα. Ενώ η κρίση ενός διευθυντή περιοχής είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος ελέγχου, η συνέπεια στη βαθμολογία και τη βαθμολόγηση είναι εξίσου σημαντικές.

Η βαθμονόμηση της ομάδας συνεπάγεται την εκπαίδευση του επιχειρησιακού προσωπικού ώστε να έχει κοινή κατανόηση των προτύπων λειτουργίας και του τρόπου αξιολόγησης και χειρισμού της απόκλισης από τα πρότυπα.

Η βαθμονόμηση της ομάδας σημαίνει επίσης να επιδείξετε πού τελειώνει ο ορισμός του προτύπου και πού αρχίζει η ανάγκη του διευθυντή της περιφέρειας να κάνει μια κλήση κρίσης.

Ο ειδικός είναι όπως ο ειδικός

Η συναλλαγή με ανθρώπους δεν είναι πάντα τόσο ασπρόμαυρη όσο το να τσεκάρεις ένα κουτί σε μια ηλεκτρονική φόρμα. Η ομάδα επιχειρήσεων πρέπει να γνωρίζει πώς να χειρίζεται ορισμένες φορές ευαίσθητα και εμπιστευτικά θέματα προσωπικού, για παράδειγμα.

Ομάδα προσωπικού λιανικής σε ένα κατάστημα

Γιατί Βαθμονόμηση;

Μια βαθμονομημένη λίστα ελέγχου μειώνει τη σύγχυση, τις προηγούμενες ερωτήσεις και επίσης διευκολύνει τη διάδοση των προτύπων λειτουργίας καθώς και την υιοθέτηση.

Η βαθμονόμηση διασφαλίζει επίσης ότι τα πρότυπα βαθμολογούνται δίκαια και με συνέπεια. Η συνέπεια δημιουργεί εμπιστοσύνη στη συνολική βαθμολογία και προσφέρεται για συγκεντρωτικές αναφορές, συγκρίσεις μεταξύ χρηστών, περιοχών και χρονικών πλαισίων.

Για να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, πρέπει να ελέγξετε και να "βαθμονομήσετε" λίστες ελέγχου με μια ομάδα δείγματος χρηστών και καταστημάτων πριν από τη γενική κυκλοφορία. Μην στοιχηματίζετε τη φάρμα σε μη αποδεδειγμένες διαδικασίες. Βαθμονόμηση και, στη συνέχεια, κλίμακα.

 βέλτιστες πρακτικές βαθμονόμησης

  1. Ξεκινήστε με μια μικρή ομάδα χρηστών και καταστημάτων. Η ιδέα είναι να λαμβάνετε σχόλια νωρίς και συχνά προτού αναπτυχθείτε σε μια μεγαλύτερη ομάδα.
  2. Δοκιμάστε τη λίστα ελέγχου στο πεδίο! Μια λίστα ελέγχου μπορεί να φαίνεται ωραία στα κεντρικά γραφεία, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει σοβαρές ελλείψεις όταν πραγματοποιείτε πραγματικά μια επίσκεψη στο κατάστημα. Μια αναποτελεσματική λίστα ελέγχου μπορεί να αναγκάσει τον διαχειριστή της περιοχής να πρέπει να υποχωρήσει ή να πηδήξει επανειλημμένα στο κατάστημα για να ολοκληρώσει την επίσκεψη.
  3. Χρησιμοποιήστε πιλοτικά καταστήματα για να λάβετε αρχικά αποτελέσματα. Μην στοιχηματίζετε το αγρόκτημα σε μια μη αποδεδειγμένη λίστα ελέγχου, εκτελέστε ένα μικρό πιλότο και βαθμονομήστε το μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

ΠΟΡΟΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΡΚΩΝ

Αναφέρομαι στο Κατηγορία Brand Standards για οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για τα πρότυπα επωνυμίας στο λιανικό εμπόριο και τη φιλοξενία.

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Αναφέρομαι σε Κατηγορία Εκτέλεσης Λιανικής για οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για λιανική και φιλοξενία εκτέλεση προτύπων και προγραμμάτων επωνυμίας.

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αναφέρομαι στο Κατηγορία Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Λιανικής για τρόπους και βέλτιστες πρακτικές για ελέγχους και επιθεωρήσεις λιανικής.

Απάντηση