5 tips til håndtering af seksuel chikane i detailhandlen

De seneste nyhedscyklusser er desværre domineret af rapporter om seksuel chikane. På tværs af brancher deler kvinder og mænd historier om udnyttelse. Ifølge Harvard Business Review har 98% af organisationer i USA en politik for seksuel chikane. Alligevel eksisterer chikane fortsat på arbejdspladsen. Det betyder, at den nuværende politik ikke standser ... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail