5 tips til håndtering af seksuel chikane i detailhandlen

De seneste nyhedscyklusser er desværre domineret af rapporter om seksuel chikane. På tværs af brancher deler kvinder og mænd historier om udnyttelse. Ifølge Harvard Business Review har 98% af organisationer i USA en politik for seksuel chikane. Alligevel eksisterer chikane fortsat på arbejdspladsen. Det betyder, at den nuværende politik ikke standser ... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

Tjekliste for seksuel chikane

Brug denne prøvetjekliste til seksuel chikane til at oprette eller opdatere dit program til forebyggelse af seksuel chikane på tværs af dine lokationer. Udvikling af en omfattende politik for seksuel chikane er kun det første skridt til at forebygge og stoppe chikane på arbejdspladsen. For at enhver politik for seksuel chikane skal være effektiv, skal politikudvikling følges af vedvarende træning, gennemgang og … Continue reading Sexual Harassment Checklist