Dataanalyse-tendenser i parkeringsbranchen

Det er en simpel kendsgerning, at enhver virksomhed i verden kan drage fordel af at indsamle og analysere kundedata. Ingen steder kan effekterne af dataudnyttelse spille en større rolle eller have en mere positiv effekt end i parkeringsbranchen. Time in, time out, priser, opholdets længde, begivenheder, vejrforhold osv. spiller alle en rolle … Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Parkeringskontrakter: De gode, de dårlige og de virkelig grimme

At vælge den rigtige type forretningsforbindelse med en parkeringsoperatør er endnu vigtigere end at vælge, hvilken operatør der skal drive dit parkeringsanlæg. Hvorfor? Fordi vilkårene, betingelserne og forventningerne til forretningsarrangementet (i form af en forvaltningskontrakt eller lejeaftale) er klart fastlagt på forhånd mellem ejendomsejeren ... Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly