Dataanalyse-tendenser i parkeringsbranchen

Det er en simpel kendsgerning, at enhver virksomhed i verden kan drage fordel af at indsamle og analysere kundedata. Ingen steder kan effekterne af dataudnyttelse spille en større rolle eller have en mere positiv effekt end i parkeringsbranchen. Time in, time out, priser, opholdets længde, begivenheder, vejrforhold osv. spiller alle en rolle … Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Parkeringskontrakter: De gode, de dårlige og de virkelig grimme

At vælge den rigtige type forretningsforbindelse med en parkeringsoperatør er endnu vigtigere end at vælge, hvilken operatør der skal drive dit parkeringsanlæg. Hvorfor? Fordi vilkårene, betingelserne og forventningerne til forretningsarrangementet (i form af en forvaltningskontrakt eller lejeaftale) er klart fastlagt på forhånd mellem ejendomsejeren ... Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly

7 nemme trin til at hjælpe med at identificere bedrageri i en REITs parkeringsoperationer

Mellemstore til store ejendomsinvesteringsfonde er mere sårbare over for svindel i deres parkeringsaktiviteter end mindre ejendomsselskaber, og virkningerne kan være mere ødelæggende for bundlinjen. De typer svindel, som ejendomsejere og -administratorer skal være opmærksomme på, falder generelt ind i fire kategorier: kontanttyveri, valideringstyveri (rabat... Continue reading 7 Easy Steps to Help Identify Fraud in a REIT’s Parking Operations

3 operationelle strategier at overveje, når du vælger en parkeringsoperatør

Nye teknologier dukker konstant op for bedre at kunne behandle parkeringstransaktioner og give tilgængelighed i realtid. Den sande succes for enhver parkeringsfacilitet skal stadig følge nogle meget grundlæggende driftsprincipper. Køretøjsbevægelser i realtid, indtægtstransaktioner og datastyring er alle store operationelle ressourcer for ejere, men hvis industriens bedste praksis ikke er på plads, er den årlige facilitet ... Continue reading 3 Operational Strategies to Consider When Choosing a Parking Operator