5 realiteter, der driver kundens købsbeslutninger

Uanset om du handler online, slentrer gennem butikker eller surfer på sociale medier, er det rimeligt at sige, at vejen til køb er ulig, hvad den plejede at være. Så hvad former kundernes købsbeslutninger? Og endnu vigtigere, hvordan kan forhandlere bedre forstå en kundes vej til køb, så de kan booste butikssalget? Købsbeslutningsprocessen … Continue reading 5 Realities Driving Customer Buying Decisions

reducere afkast i detailbutikker

Sådan reducerer du returneringer i dine butikker

Detailafkast er ikke kun et e-handelsproblem; alle forhandlere bør tænke på måder at reducere afkast på. Mens online modekøb returneres dobbelt så ofte som varer købt i butikken, tager returneringer i fysiske butikker også en stor del af forhandlernes markedsandel. Alene i år vil afkast koste virksomheder $550 milliarder (det er en … Continue reading How to Reduce Returns in Your Stores