Sådan fjernstyres butiksdrift

Pre-pandemi blev distriktsledere, der fysisk besøgte butikkerne i deres distrikt, klynge eller region (alias butiksrevision, butiksvandring, inspektion eller besøg), betragtet som en hjørnesten i bedste praksis for butiksdrift. Med rejserestriktioner på plads er mange distriktsledere nu ude af stand til eller begrænset til, hvor meget tid de kan bruge tid på vejen ... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely