5 tips til at hjælpe din cannabisdispensator med at forblive kompatibel

Mens reglerne omkring cannabis-detailhandel i Canada stadig bliver udjævnet, ved vi én ting: industrien boomer. Ifølge Deloitte anslås det samlede salg af rekreativt og medicinsk salg mellem 2018 og 2021 til at være $11 milliarder i Canada samlet set, hvoraf to tredjedele (67.8%) var til rekreativt cannabis." Det er klart, at der er mange… Continue reading 5 Tips to Help Your Cannabis Dispensary Stay Compliant