🚀Kalibrering af tjeklister og hold

Når det er muligt, anbefaler Bindy en gradvis udrulning, hvor nogle brugere/distrikter trænes, feedback indsamles, formularerne/arbejdsgangen justeres, og programmet iterativt udvides ved at træne endnu en gruppe brugere/distrikter. Vi kalder dette trin "kalibrering".

I et detail- og gæstfrihedsmiljø er en tjekliste en samling af brandstandarder og bedste praksis.

Det, der står på tjeklisten, afspejler, hvad der betyder noget for brandet (strategiske initiativer, sæsonprogrammer osv.), hvad brandet er forpligtet til at gøre (love og regler, sundhed og sikkerhed osv.) og hvad det stræber efter at være, operationelt og i kundernes øjne.

Tjeklisten skal være repræsentativ for forretningsprogrammer og -mål, men også klar og godt forstået af det feltteam, der er ansvarligt for at udføre disse brandstandarder. Det er her "kalibrering" kommer ind.

Lad være med at satse farmen på ubeviste mærkestandarder og huller i forståelse. Kalibrer derefter vægt.

Der er to facetter af kalibrering, vi skal overveje: kalibrering af tjeklisten og kalibrering af teamet. Lad os dykke ind.

Tjekliste kalibrering

Kalibrering af tjeklisten indebærer at udvælge, gruppere og bestille, hvad der står på tjeklisten. Dette er ofte drevet af driftsteamet med input fra andre afdelinger (merchandising, marketing, menneskelige ressourcer, tabsforebyggelse osv...).

Tjeklistepunkter skal være tilstrækkeligt klare og detaljerede, samtidig med at man undgår gentagelser. Tjeklisten skal give god dækning af alle forretningens interesseområder og være udformet på en sådan måde, at distriktslederens tid til besøget optimeres.

Selvom der kan gøres meget på hovedkontoret, er der simpelthen ingen erstatning for "hands-on" tid i marken. Ved at give en udvalgt gruppe af distriktsledere adgang til tjeklisten, selvom den kun er et udkast, giver hovedkontoret mulighed for at finjustere og kalibrere tjeklisten med feedback fra den virkelige verden. Det er ofte på dette stadium, at uklare kopier, gentagne standarder eller utilstrækkelig bestilling bliver noteret og behandlet.

Hold kalibrering

Kalibrering af teamet er en form for anvendt træning, der sikrer, at standarder evalueres ved hjælp af en ensartet og retfærdig skala. Selvom en distriktsleders dømmekraft er enormt vigtig for auditprogrammets succes, er konsistens i vurderingen og karaktergivningen lige så vigtig.

Kalibrering af teamet indebærer træning af driftspersonale til at have en fælles forståelse af driftsstandarderne og hvordan man vurderer og håndterer afvigelser fra standarderne.

At kalibrere holdet betyder også at demonstrere, hvor definitionen af standarden slutter, og hvor distriktets leders behov for at foretage en vurdering begynder.

Hvad venter du på?

Vi arbejder med mange kunder som dig, og det er, hvad de fortæller os: De fleste andre software- og interne processer er svære at bruge, ufleksible og dyre.
Skift til Bindy og boost din produktivitet og bundlinje på hvert websted.

At beskæftige sig med mennesker er ikke altid så sort/hvidt som at afkrydse et felt på en elektronisk formular. Driftsteamet har brug for at vide, hvordan man håndterer nogle gange følsomme og fortrolige personalespørgsmål.

Detailmedarbejderteam i en butik

Hvorfor kalibrere?

En kalibreret tjekliste reducerer forvirring, frem og tilbage spørgsmål og letter også udbredelsen af driftsstandarder samt vedtagelse.

Kalibrering sikrer også, at standarder vurderes retfærdigt og konsekvent. Konsistens skaber tillid til den overordnede score og egner sig til aggregeret rapportering, sammenligninger på tværs af brugere, regioner og tidsrammer.

For at nå dine forretningsmål skal du undersøge og "kalibrere" tjeklister med en prøvegruppe af brugere og butikker før den generelle lancering. Lad være med at satse gården på ubeviste processer. Kalibrer og skaler derefter.

 bedste praksis for kalibrering

  1. Start med en lille gruppe brugere og butikker. Idéen er at få feedback tidligt og ofte før du implementerer til en større gruppe.
  2. Prøv at køre tjeklisten i marken! En tjekliste kan se fint ud på hovedkontoret, men kan vise sig at have alvorlige mangler, når du rent faktisk foretager et butiksbesøg. En ineffektiv tjekliste kan medføre, at distriktschefen må træde tilbage eller gentagne gange hoppe rundt i butikken for at gennemføre besøget.
  3. Brug pilotbutikker til at opnå de første resultater. Lad være med at satse gården på en uprøvet tjekliste, kør en lille pilot og kalibrer den, indtil du er tilfreds med resultatet.

ANDRE MÆRKESTANDARDER RESSOURCER

Der henvises til Brand Standards kategori for how-tos og bedste praksis for brandstandarder inden for detailhandel og gæstfrihed.

ANDRE DETAILUDFØRINGSRESOURCER

Henvise til Detailudførelseskategori for how-tos og bedste praksis for detail- og hoteludførelse af brandstandarder og -programmer.

ANDRE DETAILREVISIONS- OG INSPEKTIONSRESSOURCER

Der henvises til Detailrevision og inspektionskategori for how-tos og bedste praksis for detailrevisioner og -inspektioner.

Leave a Reply