Hvad er en smart checkliste?

En smart detail-tjekliste har punkter, billeder af bedste praksis, understøttende filer, betingelser og anbefalinger til handlingsplaner. Det gør det muligt at kontrollere virksomhedens standarder, spore, tildele og løse mangler. Det garanterer, at programmer og politikker implementeres fuldt ud, i tide, i hver butik.

En smart tjekliste er bygget, derefter brugt i revisions arbejdsgang.

Forhandlere og gæstfrihedsgrupper implementerer smarte tjeklister til merchandising, operationer og tabsforebyggelse såvel som sundhed og sikkerhed.

Tjekliste-app til detailhandel og gæstfrihed

ANDRE DETAILREVISIONS- OG INSPEKTIONSRESSOURCER

Der henvises til Detailrevision og inspektionskategori for how-tos og bedste praksis for detailrevisioner og -inspektioner.

Leave a Reply