10 måder at forbedre butiksudførelsen på

Udførelse i butikken er kendt for drive salget og skære omkostningerne ned. Men for disse og andre kendte fordele ved henrettelse, hvordan opnår du det egentlig? Nedenfor 10 tips til at hjælpe dig med at forbedre programudførelsen på tværs af dine lokationer.

1. Søg klarhed

Først skal du definere og beskrive standarder klart og utvetydigt. Dette punkt virker indlysende, men bliver ofte overset af alt for kortfattet, til tider kryptisk, kopi, der bruges til at definere operationelle standarder. Beskrivelsen af standarden bør være lang nok til klart og utvetydigt at beskrive, hvad der er succes, angive formålet og identificere de facetter/komponenter, der udgør standarden.

2. Giv kontekst

Sæt standarden i sammenhæng. Forklar hvorfor det er nødvendigt, og hvorfor det er vigtigt. Ved at forklare "hvorfor" en standard er vigtig, hjælper du med at øge bevidstheden på butiksniveau. Dette kan i sig selv øge compliance.

3. Illustrer dine standarder

Et billede siger mere end tusind ord, illustrere dine standarder! De fleste mennesker er visuelle. Selvom du bør være så klar som muligt i beskrivelsen af standarden, går brugen af et "best-practice"-billede, knyttet til hver standard, langt hen imod at visualisere slutmålet og opnå standarder.

4. Giv adgang

Det er vigtigt at gøre standarder tilgængelige og bredt tilgængelige! Standarder er ubrugelige, medmindre de udbredes og gennemgås hyppigt af både butiks-, drifts- og hovedkontorpersonale. En gammel, støvet standardbinder hjælper dig ikke med at opnå overholdelse; en levende og handlekraftig butiksrevision gør.

5. Fremme deltagelse

Få butikschefer og assisterende ledere til melde fra og deltage i gennemgangen af besøget. Dette giver dem mulighed for at give deres input og feedback. Dine ledere er i frontlinjen. De fleste operatører er ivrige efter at drive deres forretning fremad, og deres deltagelse er helt afgørende for succesen for deres virksomhed og brand.

6. Lav en handlingsplan

Brug handlingsplan som et middel til forbedring. Detail handler om eksekvering og handlingsplaner understøtter eksekvering. En elektronisk tjekliste og handlingsplan er midlerne til et mål. Handlingsplanen er en mulighed for at anvende korrigerende handlinger på problemområder. Generering af handlingsplanen bør a) automatiseres og b) flettes ind i arbejdsgangen for distriktslederens besøg. Hvis hvert problemområde er en lidelse, er handlingsplanen kuren. Forlad ikke butikken uden en!

7. Fremme kontinuerlig læring

Husk at behandle hvert eneste besøg som en mulighed for at dispensere "kontinuerlig træning". Læring og træning, især lærebogsindlæring, kan være abstrakt, men et butiksbesøg er det ikke. Fordi et butiksbesøg er målbart, brugbart, felttræning, giver det en unik mulighed for butiks- og distriktsledelsen til at observere, korrigere og træne. Administrer forventninger og skabe en kultur for løbende forbedringer.

8. Udnyt mennesker og værktøjer

Indse, at du har brug for begge dele gode mennesker og gode værktøjer. Stol på softwareværktøjer til at gøre det, software gør bedst: optage, beregne og aggregere. Stol på, at folk, i dette tilfælde, din driftsgruppe, gør det, folk er bedst til: sørge for dømmekraft og indsigt baseret på erfaring.

9. "Vær grusom, at være venlig"

(Hamlet, 3. akt; 4. scene, William Shakespeare). Det Distriktschef går en fin linje. Hvis en distriktschef er for hård, risikerer de at bringe relationen og kommunikationslinjerne til butikken i fare, hvilket er afgørende for dens succes. Hvis en distriktschef er for eftergivende, risikerer de at overse faktorer, der vil begrænse butikkens succes på lang sigt.

Denne balance er notorisk svær at opnå. Når du er i tvivl, så husk det førnævnte citat. For at være venlig over for butikken, for at passe på dens langsigtede succes, skal distriktschefen muligvis være "grusom", stille høje forventninger og holde butikken til de højeste standarder for udførelse.

10. Gentag...

Standarder ændres. Omsætning sker. I detailhandlen er overholdelse et flygtigt slutmål. Det er aldrig "opnået" eller hugget i sten. Gennemgå dine standarder mindst en gang om året, se efter trends, gentag uacceptable og vær forberedt på at gentage besøgscyklus, korrigerende handlinger og kontinuerlig læring igen.

Læs mere om butiksudførelse på  Butiksudførelse: Formål, omfang og bedste praksis.

Bindy - Revisionsvejledning-02

ANDRE DETAILUDFØRINGSRESOURCER

Henvise til Detailudførelseskategori for how-tos og bedste praksis for detail- og hoteludførelse af brandstandarder og -programmer.

Leave a Reply