Kontrolní seznam zdraví a bezpečnosti

Komplexní program kontroly BOZP chrání vaše podnikání. Tento vzorový kontrolní seznam ochrany zdraví a bezpečnosti použijte k vytvoření nebo aktualizaci programu ochrany zdraví a bezpečnosti ve všech vašich lokalitách.

Mytí rukou zaměstnance

 1. Zaměstnanci jsou si vědomi firemních standardů a postupů mytí rukou, včetně drhnutí rukou po dobu minimálně 20 sekund a namydlení hřbetů rukou, mezi prsty a pod nehty podle doporučení CDC?
 2. Zásady mytí rukou jsou zveřejněny u všech dřezů v zaměstnaneckých oblastech?
 3. Umyvadla a umývárny pro zaměstnance jsou zásobené mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce a čistými ručníky?
 4. Zaměstnanci si myjí ruce před začátkem práce, před a po přestávkách, před a po jídle/pití?
 5. Zaměstnanci se vyhýbají dotýkání se obličeje?
 6. Jsou si zaměstnanci vědomi firemní politiky týkající se nemocí?
 7. Zaměstnanci vědí, komu nemoc hlásit a jak postupovat?
 8. Zaměstnanci nepracují, když jsou nemocní?

Sanitace zařízení

 1. Obchody a sklady mají po ruce potřebné hygienické potřeby a ochranné prostředky, včetně rukavic, masek, zástěr a brýlí?
 2. Jsou zaměstnanci vyškoleni k manipulaci s dezinfekčními chemikáliemi a vybavením?
 3. Sanitační protokoly zařízení jsou vyvěšeny v prostorách pro zaměstnance, jsou aktuální a dostupné?
 4. Veřejné prostory jsou často dezinfikovány (včetně klik dveří, výstavních ploch, přepážek, pokladen, šaten, stolů, židlí, odpočíváren a povrchů)?
 5. Jsou pracovní prostory zaměstnanců včetně POS stanic, zázemí, skladů řádně a pravidelně sanitovány?
 6. Je zařízení sdílené zaměstnanci (klíče, kontrolní deníky, tablety, skladové vybavení, vysokozdvižné vozíky atd.) řádně a pravidelně sanitováno?
 7. Jsou stoly, židle, ledničky, mikrovlnné trouby a povrchy řádně a pravidelně dezinfikovány?
 8. Jsou povinnosti sanitace naplánovány a přiděleny určeným zaměstnancům?
 9. Doplnění zásob dezinfekce a vybavení je přiděleno určeným zaměstnancům?

Vjezdy a východy

 1. Žádné praskliny, poškození nebo výmoly na parkovišti?
 2. Žádné nerovné nebo poškozené chodníky v okolí místa?
 3. Chodníky jsou bez překážek?
 4. Jsou rampy a/nebo schody v dobrém stavu?
 5. Všechny zábradlí je bezpečné, zajištěné a pevné?
 6. Je v okolí umístění dostatečné osvětlení bez vypálených žárovek?
 7. Jsou k dispozici bezpečnostní rohože pro použití během sněhového/ledového počasí?
 8. Je sůl po ruce pro zasněžené/ledové počasí?
 9. Má lokalita dobrý stav Pozor značky pro mokré podlahy/rozlité látky?
 10. Všechny východy jsou jasně označeny a bez překážek?
 11. Značky požárních východů jsou viditelné, rozsvícené a v dobrém stavu?

První pomoc

 1. Lékárnička dobře zásobená bez prošlých materiálů?
 2. Vedení a zaměstnanci vědí, kde se nachází lékárnička?
 3. Dokáže personál určit, kde se lékárnička nachází? Zeptejte se 3 členů týmu.
 4. Jsou noví zaměstnanci proškoleni v základním postupu první pomoci?
 5. Vědí zaměstnanci, co dělat, když se při práci zraní?
 6. Ví vedení, co dělat, když se zaměstnanec v práci zraní?

Požární bezpečnost

 1. Existuje funkční systém detekce požáru/kouře?
 2. Je na k tomu určeném místě namontován hasicí přístroj bez překážek?
 3. Zkontrolujte a poznamenejte si datum expirace hasicího přístroje
 4. Zná personál umístění hasicího přístroje? Zeptejte se 3 členů týmu.
 5. Byl personál řádně proškolen v používání hasicího přístroje?
 6. Existuje sprinklerový systém?
 7. Jaké bylo datum poslední kontroly sprinklerů?
 8. Je požární plán pravidelně testován?
 9. Vědí zaměstnanci, co dělat v případě požáru?
 10. Kdy bylo datum posledního požárního cvičení?
 11. Zná personál místo nouzového východu a místo setkání?
 12. Otáčejí se dveře nouzového východu?

Prodejní podlaha

 1. Není na podlaze nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí?
 2. Chodníky a uličky jsou udržovány volné?
 3. Existuje dostatečné vnitřní osvětlení pro práci a interakci se zákazníky?
 4. Má lokalita záložní napájení pro případ výpadku proudu?
 5. Žebříky nebo schůdky pro personál v dobrém stavu?
 6. Správně odložit žebříky nebo schůdky, když je personál nepoužívá?
 7. Jsou police v dobrém stavu?
 8. Neexistují žádné vyčnívající nebo ostré rohy, které by mohly způsobit zranění?
 9. Mají všechny elektrické zásuvky kryty?

Aplikace kontrolního seznamu pro maloobchod a pohostinství

Zadní pokoje

 1. Odvoz odpadu probíhá v pravidelných intervalech?
 2. Jsou velké kontejnery na komerční odpad snadno a bezpečně přístupné?
 3. Zadní prostor bez ostrých hran/rohů, které by mohly způsobit zranění?
 4. Úložné police jsou v dobrém stavu a nejsou přetížené?
 5. Jsou zadní dvířka/nakládací prostor vždy uzamčen?
 6. Je tam kukátko nebo nějaký způsob, jak vidět, kdo je za dveřmi?
 7. Zaměstnanci znají a dodržují postup otevírání zadních dveří/nakládacího prostoru?
 8. Čištění vybavení bezpečně uloženého na vyhrazeném místě?
 9. Je vidět aktuální zdravotní a bezpečnostní plakát pro provincii/stát?
 10. Je vidět aktuální plakát o násilí a obtěžování na pracovišti pro provincii/stát?
 11. Je odpočinková místnost čistá a bez nepořádku?
 12. Je kancelář čistá a bez nepořádku?
 13. Existuje bezpečné místo pro uložení cenností?
 14. Je kancelářský nábytek a vybavení v dobrém stavu?
 15. Nejsou elektrické a prodlužovací kabely nebezpečné?
 16. Jsou elektrické a prodlužovací kabely v dobrém stavu?
 17. Mají všechny elektrické zásuvky kryty?
 18. Je umývárna čistá a bez nepořádku?
 19. Je k dispozici mýdlo nebo dezinfekce na ruce?

DALŠÍ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZDROJE

Odkazovat na kategorie BOZP pro kontrolní seznamy, postupy a osvědčené postupy pro zdraví a bezpečnost.

Více KONTROLNÍCH SEZNAMŮ

Pokud hledáte kontrolní seznamy pro správu vašich operací a standardů značky, máte dvě možnosti.

 1. Zaregistrujte se na a bezplatná zkušební verze Bindy a získejte přístup ke knihovně profesionálně prověřených veřejných formulářů, které můžete použít k auditu svých míst během několika sekund.
 2. Viz naše kategorie kontrolních seznamů s více než 33 kontrolními seznamy spravovat každý aspekt vašich operací.

One thought on “Health and Safety Checklist

 1. bezpečnost je důležitým faktorem v každém odvětví. děkuji za sdílení tohoto úžasného článku, který mi hodně pomáhá pochopit

Leave a Reply