Večerka

12 způsobů, jak vrátit „vymoženosti“ zpět do večerek

Věděli jste, že USA má více než 150 000 obchodů se smíšeným zbožím, které představují 801 TP2T z celkového počtu motorových paliv prodaných po celé zemi? V tak silně konkurenčním odvětví zůstává udržení konkurenceschopnosti a ziskovosti pro majitele c-obchodů obrovskou výzvou. Tato příručka pojednává o několika praktických způsobech, jak zlepšit zážitek z c-store a zvýšit… Continue reading 12 Ways to Put the “Convenience” Back in Convenience Stores