Večerka

12 způsobů, jak vrátit „vymoženosti“ zpět do večerek

Věděli jste, že USA má více než 150 000 obchodů se smíšeným zbožím, které představují 801 TP2T z celkového počtu motorových paliv prodaných po celé zemi? V tak silně konkurenčním odvětví zůstává udržení konkurenceschopnosti a ziskovosti pro majitele c-obchodů obrovskou výzvou. Tato příručka pojednává o několika praktických způsobech, jak zlepšit zážitek z c-store a zvýšit… Continue reading 12 Ways to Put the “Convenience” Back in Convenience Stores

Odvětví obchodů se smíšeným zbožím, zajímavá fakta a trendy

Prostřednictvím našeho podnikání a výzkumu jsme narazili na řadu faktů a statistik na vysoké úrovni o odvětví c-store, jeho velikosti, směru a nových trendech. Mysleli jsme si, že budou zajímat naše zákazníky a čtenáře. Existuje spousta obchodů se smíšeným zbožím! Jen ve Spojených státech je 152 794 obchodů se smíšeným zbožím, jeden na každého… Continue reading Convenience Store Industry, Interesting Facts and Trends