Jak propagovat svou udržitelnou značku

Vědecká komunita a veřejnost se stále více zajímají o budoucnost životního prostředí. Stále více spotřebitelů přemýšlí o udržitelnosti svého vlastního životního stylu, a to se odráží ve značkách, které podporují, a jejich nákupních rozhodnutích. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé více přemýšlejí o odpovědnosti vůči životnímu prostředí, mnoho maloobchodníků přijímá zodpovědnější… Continue reading How to Market Your Sustainable Brand

Udržitelnost a obchody: realistické tipy, které můžete začít používat ještě dnes

Sociálně uvědomělí zákazníci tvoří rostoucí procento spotřebitelů, které by maloobchodníci – jednoduše řečeno – neměli ignorovat. Je důležité, aby obchodníci tomuto spotřebitelskému publiku rozuměli a podporovali jej – v konečném důsledku se také snaží podporovat úsilí o udržitelnost. Chcete-li to maloobchodníkům pomoci dosáhnout, zvažte následující. Identifikujte malé strategie v obchodě… Continue reading Sustainability & Stores: Realistic Tips You Can Begin Applying Today