Zaměstnanec zavádí změnu zásad pro dezinfekci rukou

Případová studie: Jak skupina C-Store aktualizovala zásady na více než 700 místech

Maloobchod se vždy pohybuje rychle, ale s vypuknutím COVID-19 musí podniky denně (někdy každou hodinu) upravovat své operace a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Vedení má povinnost rychle komunikovat změny zásad a osvědčené postupy napříč svými obchody. Je důležité, aby zaměstnanci pracovali s nejaktuálnějšími informacemi, aby se udrželi… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations