Trendy analýzy dat v odvětví parkování

Je to prostý fakt, každý podnik na světě může těžit ze shromažďování a analýzy zákaznických dat. Nikde nemohou efekty využití dat hrát větší roli nebo mít pozitivnější dopad než v odvětví parkování. Čas příchodu, časový limit, sazby, délka pobytu, události, povětrnostní podmínky atd., to vše hraje roli… Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Parkovací smlouvy: Hodné, špatné a opravdu ošklivé

Výběr správného typu obchodního vztahu s provozovatelem parkoviště je ještě důležitější než výběr provozovatele, který by měl provozovat vaše parkoviště. Proč? Protože podmínky a očekávání obchodního ujednání (ve formě smlouvy o správě nebo nájemní smlouvy) jsou mezi vlastníkem nemovitosti jasně stanoveny předem… Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly