Udržitelnost a obchody: realistické tipy, které můžete začít používat ještě dnes

Sociálně uvědomělí zákazníci tvoří rostoucí procento spotřebitelů, které by maloobchodníci – jednoduše řečeno – neměli ignorovat. Je důležité, aby obchodníci tomuto spotřebitelskému publiku rozuměli a podporovali jej – v konečném důsledku se také snaží podporovat úsilí o udržitelnost. Chcete-li to maloobchodníkům pomoci dosáhnout, zvažte následující. Identifikujte malé strategie v obchodě… Continue reading Sustainability & Stores: Realistic Tips You Can Begin Applying Today

Jak maloobchodníci reagují na udržitelnost (s příklady, které vás inspirují)

V maloobchodě existuje mnoho trendů. Před několika lety bylo slovo „udržitelnost“ pravděpodobně považováno za přechodnou fázi. Ale to už neplatí. Zákazníkům záleží na tom, jaký dopad mají jejich nákupy na planetu. Maloobchodníci zjišťují, že udržitelnost není trend – je tady… Continue reading How Retailers are Responding to Sustainability (With Examples to Inspire You)