5 hlavních maloobchodních trendů

Spotřebitelé se dostávají za hlavní problémy, jako je udržitelnost, zdraví a wellness, inkluzivita a další. Když se díváme dopředu, maloobchodníci, kteří zvítězí, jsou ti, kteří rozpoznají tyto trendy a najdou způsoby, jak je začlenit do svých obchodních strategií a postupů. Pojďme prozkoumat 5 hlavních maloobchodních trendů a jak je můžete využít. … Continue reading 5 Major Retail Trends

Barista podává ženě tašku s jídlem

7 základních lekcí pro maloobchodníky

Dvacet dvacet byl pro podniky těžký rok. Mezi vraždícími sršněmi, lesními požáry, rasovými spory – a kdo by mohl zapomenout – celosvětovou pandemií zasáhlo letos mnoho podniků. V maloobchodě se pěší návštěvnost a tržby propadly v březnu v dubnu, kdy byla uplatněna blokovací opatření. Dobré zprávy? Věci se zdají být… Continue reading 7 Essential Lessons for Retailers