Kontrolní seznam pro opětovné otevření obchodu v souladu s IA

Jak rozvinout maloobchodní koncept z 5 na 50+ obchodů

Převedení jakéhokoli podnikání z jedné fáze růstu do druhé vyžaduje znalosti, dovednosti a myšlení. Růst z jednoho na pět obchodů vyžaduje zcela odlišnou strategii od škálování počtu maloobchodních prodejen na dvouciferné číslo. Jinými slovy, to, co dostalo vaši firmu tam, kde je dnes, ji neposune na další úroveň. Tak jak … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores