Kontrolní seznam čištění kina

Vzhledem k tomu, že kina vítají hosty po COVID-19, je důležité, aby byl zážitek hostů bezchybný. Čistota a hygiena jsou v myslích spotřebitelů na prvním místě. Parkoviště kina Zajistěte, aby vjezd na parkoviště měl vhodné značení. Odstraňte veškeré nečistoty z parkovacích ploch. Zkontrolujte šarži po špičkách. Odstraňte a vyprázdněte odpadky. Viz… Continue reading Movie Theater Cleaning Checklist