🚀 Nepropoťte skóre, chopte se příležitosti

Přiřazování bodových hodnot kontrolním položkám je běžnou praxí v maloobchodě a pohostinství. Cílem je získat celkové skóre pro obchod a indikaci souladu obchodu s programem nebo soubory norem. Bodování obchodu však může vyvolat neočekávané reakce ze strany nabyvatele franšízy nebo manažera obchodu. Většina operátorů… Continue reading 🚀 Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity