Jak zavést obousměrnou komunikaci mezi obchody a centrálou

Pokud máte maloobchodní prodejny nebo franšízy, musíte odesílat a přijímat informace z obchodů. Jak to udělat efektivně, je méně zřejmé. Pojďme se ponořit. 

Od centrály až po obchody

Centrála potřebuje sdělovat informace všem/některým prodejnám, ve všech/některých regionech. Tyto komunikační balíčky putují „dolů“ a lze je použít k oznámení nadcházejících sezónních programů, iniciativ v obchodech, stažení produktů a změn plánů. Některé jsou „akční“ (vyžadují, aby příjemci dokončili akci), zatímco jiné jsou pouze informativní.

Od obchodů až po centrálu

Prodejny (obvykle nabyvatel franšízy, manažer nebo asistent manažera) často potřebují klást otázky, upozorňovat na problémy nebo dokumentovat problémy s centrálou. Tyto informace putují „nahoru“ a jsou často použitelné, protože vyžadují, aby centrála potvrdila příjem, přijala a provedla akci a výsledek sdělila zpět do obchodu. To se často provádí e-mailem nebo zavoláním na horkou linku podpory.

Telefon a email k tomu nejsou určeny…

Telefonická a e-mailová komunikace, přestože jsou široce dostupné, nebyly navrženy tak, aby zpracovávaly obousměrné, použitelné, sledovatelné a oznamovatelné informace. Jsou pomalé a vytvářejí tření. „Odeslat a zapomenout“ není způsob, jak uskutečnit svou cestu k úspěchu. Musí existovat lepší způsob.

Centralizovaná obousměrná komunikace

Řešením je komunikační software, který komunikaci centralizuje a funguje obousměrně. Funguje bez ohledu na to, zda informace putují nahoru nebo dolů, zda je komunikační paket použitelný nebo ne a zda se týká jednoho úložiště, jedné skupiny obchodů nebo všech obchodů.

DALŠÍ ZDROJE PRO SPRÁVU MALOOBCHODNÍCH ÚLOH

Odkazovat na Kategorie Správa maloobchodních úkolů pro návody a osvědčené postupy pro správu úkolů v maloobchodě a pohostinství.

Leave a Reply